8. august

 

Løft ditt banner

Tord Foleson var en av Olav Haraldssons menn. Han bar banneret. Om han skriver Snorre Sturlason at da han fikk banesår, plantet han merkestangen i jorda før han seg sammen og døde. Per Sivle skriver slik i et dikt om mannen (utdrag).

Tord han kjende han banesår fekk
der fram i striden med merket han gjekk.
Då støyrde han stonga så hardt han kunne
i bakken ned før han seig innunder.
--

 Og det er det store, og det er det glupe
at merket det stend om mannen må stupe.

Vi er kalt til å løfte korsets banner. Ikke til kamp mot mennesker, men mot ondskapens åndehær i himmelrommet – alt som vil lede folk vekk fra Gud.

Løfter du ditt banner?