24. juli

 

Gud har kontrollen

En mann led skipbrudd, men kom seg i land på en ubebodd øy.  Med mye strev bygde han en liten hytte til ly for vær og vind. Han ba til Gud om redning, men ingen skip kom. En dag han kom tilbake til hytta, hadde det verste skjedd: Hytta var brent ned!

Men tidlig neste morgen våknet han og fikk se et skip som hadde kastet anker like utenfor øya, og nå hørte han også kapteinens stemme: «Vi så røyksignalet ditt, og nå er vi kommet for å berge deg.»

---

Om alt rundt deg synes å brenne ned, så fortvil ikke. Gud har kontrollen. Han har ikke glemt deg.

« ..vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud..» (Rom. 8, 28)