22. juli

 

Får Gud fullføre sitt verk i deg?

Kanskje har du hørt om baron von Münchhausen og hans historier. Historiene er ikke sanne, men morsomme. Men levd har han virkelig, på slutten av 1700-tallet. Han var tysk offiser og het Karl Friedrich Hieronymus til fornavn. I en av sine historier forteller han hvordan han og hesten satte seg fast i en myr. Da berget han seg selv og hesten ved at han dro seg selv opp igjen etter håret.

---

Det er selvsagt umulig. Like umulig er det å leve et fullkomment kristenliv.

Men slipper vi evangeliet løs på oss, vil Gud gjøre frelsesverket i oss og prege våre liv.

«Herren skal fullføre sitt verk i meg..» (Salme 139, 8)