17. juli

 

Ydmykhet åpner for nåde   

I «En fallitt» av Bjørnson møter vi grosserer Tjelde som prøver å skjule hvordan det egentlig er fatt med hans forretninger. Blant annet skal storslått selskapelighet dekke over det. Men advokaten Berent tvinger ham til å være ærlig og erklære seg konkurs.

Men nettopp konkursen blir til velsignelse for Tjelde. Gjennom denne tøffe tiden opplever han renselse og føres tilbake til sine nærmeste som han lenge har oversett.

Den som ser at han har gått konkurs i seg selv og ber: «Gud vær meg synder nådig», skal også finne nåde.

«Før jeg ble ydmyket, var jeg på villspor, men nå holder jeg Ditt ord. (Salme 119, 57)