15. juli

 

Usynlige, men likefullt reelle verdier

Det var sein høst og helt mørkt. Bare lysene fra bilen brøytet veg i mørket. Et skilt fortalte om hjortetrekk langs veien, men på grunn av mørket så vi ingen. Men så sakket sjåføren farten, rygget bilen til den stod på tvers av veien slik at lysene feide innover en åpen glenne i skogen ved siden av oss. Da så vi dem. En flokk på 5-6 hjorter stod stille og så på oss.

---

Om du ikke alltid ser Guds omsorg og hvilke rikdommer du har i vente som Guds barn, er de der likefullt.

« ..at deres forstands øyne blir opplyst, slik at dere kan forstå (...)hvor rik på herlighet Hans arv er blant de hellige.. (Efes. 1, 18)