2. juni

Ser du hvor rik du er?

 

I begynnelsen av det 16. århundre fikk mange nærsynte en helt ny tilværelse. Da begynte linsesliperne å lage konkave linser. Disse brilleglassene gjorde så at de som var plaget av nærsynthet nå kunne se mye bedre på langt hold.  I «Dagliglivets historie», utgitt av «Det Beste», skildres blant annet følelsen forfatterinnen Jane Howard gav uttrykk for da hun åtte år gammel prøvde sine første briller og ropte: «Mamma, mamma, det er blader på trærne!»

Åndelig sett har Selma Lagerløf uttrykt noe vesentlig når hun i legenden «Den Hellige natten» lar bestemor i fortellingen si: «..det er om å gjøre å ha øyne som ser Guds herlighet».