27. mai

 Saboter ikke

 

Den tiden franske arbeidere til vanlig brukte sabot, en tradisjonell tresko som fottøy, ble denne til tider brukt til mer enn det. Stod de i fare for å miste arbeidsplassene sine, fant de ut at de med saboten kunne sette en hel maskin ut av drift om de siktet godt.

Og det må nok ha skjedd en rekke ganger. I alle fall har sabotasje seinere er blitt et vanlig ord for å ødelegge noe eller sette noe ut av spill.

Den onde prøver å sabotere vår kjærlighet til Gud og vår neste.

La oss ikke lytte til ham, men ta til oss ordene fra Johs. 13, 34.
«Et nytt bud gir jeg dere (...) Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre.»