9. mai

 

La dem vite at de ikke er glemt

19 år gammel ble Aida Skripnikova fengslet for sin tro. Da hun ble fengslet, var hun utrolig vakker. Men da hun, 30 år gammel, ble løslatt etter sitt fjerde fengselsopphold, hadde hun forandret seg drastisk. Hennes filmstjerneskjønnhet var ikke bare borte, men tretti år gammel så hun ut som om hun var over 50, fortelles det.

Men Aida hadde holdt fast ved troen selv om vaktene stadig prøvde å få henne til å fornekte den. «En gang viste vakten meg en pakke. Han fortalte meg at den inneholdt sjokolade og andre godsaker. Jeg fikk den ikke, men det var en oppmuntring å vite at vennene mine brydde seg om meg. Det betydde mer enn maten», sa Aida.