8. mai

 

Flagget vårt vitner om tro, håp og kjærlighet

 Midt i flagget vårt har vi korset som peker på stedet der menneskehetens endelige frihet ble vunnet. Rødfargen er kjærlighetens og blodets farge, og minner oss om Jesu død for oss på Golgata.

Det hvite er renhetens farge, og vitner om resultatet av Jesu kjærlighetsverk.

«..er han trofast og rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet.» (1. Johs. 1, 9)

Blåfargen er håpets og himmelens farge.

Jesus sier: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør.» (Johs. 11, 25)

 

 

«Så blir de da stående disse tre: tro, håp og kjærlighet.» (1. Kor. 13, 13a)