Du er verdifull for Gud selv om du har sviktet

Jeg leste nylig historien til en ransdømt mann ved navn Khamara. Han beskrev seg selv som en mann uten samvittighet og sluttet med å si: «Jeg er en fortapt mann!» En kristen spurte da Khamara: «Tenk deg at du har en gullring. Hva er verdien på den gullringen hvis du skulle komme til å miste den?» «For et tåpelig spørsmål», svarte Khamara. «En gullring er en gullring. Du har mistet den, men den taper ikke sin verdi for det.»

«Hva er så verdien på en fortapt mann? Gud forlot himmelen for hans skyld, og Han døde på et kors for å frelse ham.»

 

Khamara forstod - og tok imot troen.