19. mars

Vårt rette hjem

 

En svært gammel, fattig og syk kvinne bodde i en liten stue helt ute ved havet ganske for seg selv. En dag presten besøkte henne, la han merke til at den gamle hadde flyttet sin seng fra den eneste lune kroken i stuen og bort til et lite vindu som vendte mot havet.

Da presten spurte hvorfor, svarte hun med et smil: «Å, jeg skal fortelle presten at her ved vinduet ser jeg himmelen. Og når jeg ser himmelen så ser jeg hjem. Og når jeg ser hjem, så glemmer jeg at jeg er syk og fattig og alene.»

---

I troen på Jesus har du en fantastisk framtid.

«For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere.» (Johs. 14, 2b)