Genesaretsjøen i Galilea er formet som en harpe. På hebraisk blir sjøen kalt for Kinneret. Den er også kalt for Tiberiassjøen. Den er rundt 53 km i omkrets, 21 km lang og 12 km bred. Den har et totalt areal på 170 km2 og har en maksimal dypde på ca 45 meter. Siden den er 212 meter under havet gjør den til den lavestliggende ferskvannsinnsjøen i verden, - og den nest laveste innsjø i verden, etter Dødehavet – som er en saltvannsinnsjø. Begge disse er i Israel.

Tilførsel av vann til Genesaretsjøen kommer fra flere underjordiske kilder i bunnen av sjøen, men også fra kilder langs sjøens bredder. Hovedkilden kommer fra Jordanelven som strømmer inn fra den nordlige delen og renner ut i den sydlige delen.

Etter fredsavtalen mellom Jordan og Israel i 1994, ble det gjort avtale å gi Jordan 55 millioner kubikkmeter vann/år. På grunn av humanitære årsaker i Jordan, gir Israel mye mer vann enn det avtalen sier.

I flere måneder har det vært godt tilsig med vann til Genesaretsjøen. Det har vært mye snø på Hermonfjellet. Nå vurderes det for å åpne opp for vann videre mot Dødehavet.

Beliggenheten
På grunn av sitt lave beliggenhet og med omkranset av en del høydedrag, har innsjøen lett for å bli rammet av plutselige og kraftige stormer. Det er mange fortellinger fra Det Nye Testamentet som bekrefter dette, og vi møter det også i dag.

15 mai i år ble det en annerledes nyhet fra Galilea. Midt på dagen hadde det vært gode sommerlige temperaturer, men plutselig ble det totalt væromslag. Temperaturen falt drastisk og det ble full storm fra øst. Siden vannstanden er høy i Kinneret, slo bølgene lett innover promenaden i Tiberias sentrum. Restauranter mistet vinduer, betong fliser ble revet opp og trær ble blåst overende. Et båt som lå ved kai, slet seg og førte til store ødeleggelser.

Like nord for hotellene i Tiberias ble det i januar offisielt  åpnet en helt ny strand prommenade på 1700 kvadratmeter og som har kostet over 40 millioner norske kroner. Dette gjør det lettere for en sykkeltur sjøen. En slik sykkeltur tar omlag 6 timer.

Det er mange begivenhetene fra Genesaretsjøen. Det var i dette område som Jesus virket. Det var her han kalte sine disipler. Det var fra båten han holdt noen av sine store taler. Vi kjenner byene Betsaida, Korasin og Kapernaum. Maria Magdalena var fra Magdala, en av de små byene ved sjøen.  Galilea i dag bekrefter bibelens fortellinger.