I begynnelsen av august markeres Tisha B'Av. Det er den 9. dagen i måneden Av (6.-7. august). Dagen markeres med faste og bot. Saken gjelder ødeleggelsen av templet i Jerusalem.  

Det har stått to tempel i byen. Det første templet var Kong Salomo som bygde.

Da jødene kom tilbake fra fangenskapet i Babel, ble det andre templet bygget. Dette har stor omtalte i Bibelen, og romerne restituerte templet og gjorde det både større og mer praktfullt. Romerne øydela templet i år 70. Jesus forutsa ødeleggelsen av Herrens hus: «Jesus forlot templet og gikk ut. Da kom hans disipler for å vise ham tempelbygningene. Men han svarte og sa til dem: Ser dere ikke alt dette? Sannelig sier jeg dere: Her skal ikke bli stein tilbake på stein som ikke skal brytes ned.» Mt 24,1f.

Det er bemerkelsesverdig at mange andre tragiske hendelser i Israels historie faller på den samme dato, den 9. dagen i måneden Av. Begge templer i Jerusalem ble ødelagt på denne datoen.
Det gjelder også Bar Kochba-opprøret mot romerne i 133 e.Kr. som endte i nederlag. Det ble slakt av jøder. I nyere historie ble jødene i 1920 utvist av England. Det samme skjedde i Spania i 1492. Mye mer kunne vært omtalt som er relatert til den samme dato. Derfor er dagen en årlig sørgedag i Israel.

Templet i Jerusalem er pulslaget i jødenes historie. Tre av Herrens høytider skulle feires i Jerusalem. Og det er Herren selv som har forteller hvor templet skal stå. «For Herren har utkåret Sion, han ville ha det til bolig: Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.» Sal 132,13f.

Da jødene gikk ut fra Egypt var Moses på Sinai fjellet og fikk se alt som har med tempeltjenesten, redskaper, prester og kledninger. Alt er relatert til Jerusalem. «Men Herren deres Gud vil utvelge et sted blant alle deres stammer for å la sitt navn bo der. Dit skal dere søke, og dit skal du komme.» 5Mos 12,5.

I Babel satte jøden ord på lengselen etter Jerusalem og Herrens hus: «Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd glemme meg! Må min tunge henge fast ved min gane om jeg ikke kommer deg i hu, om jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede!» Sal 137,5-6.

Nå kommer jødene tilbake fra alle land og nasjoner, og det er et sterkt ønske om å reise Herrens hus på nytt i Jerusalem. I mellomtiden betjenes Herrens hus gjennom menigheten som et tempel for Den Hellige Ånd.