Av Johnn Hardang

Men i den fjerde nattevakt kom han gående til dem på sjøen. Matt 14,25

JOHAN FALKBERGET
Johan Falkberget ble født på Røros i 1879. Hans familie hadde vært bergverksfolk i tre hundre år, og Johan Falkberget selv var bare sju år gammel da han begynte å arbeide i gruvene.

Johan Falkberget regnet seg som kristen hele livet, selv om han i 20-årsalderen gjennomgikk en dyp åndelig krise. Til Hyrden, Trøndelag Indremisjons kretsblad, forteller han i 1923 nokså åpent om dette:

Da jeg våren 1920 skrev min fortelling Naglerne, eller Jernet fra Norden, var jeg etter årelang ørkenvandring gjennom tvil, anfektelse og alle mulige bortforklaringer av Den hellige Skrifts grunnsannheter, atter kommet tilbake til Ordet som var Gud. Og i lyset fra dette ord skrev jeg legenden om smeden Ela, smeden med den visne hånd, den Jesus helbredet, og den som senere smidde naglene til Mesterens kors. Jeg var som aldri før dypt grepet av Kristi bud, det største av alle bud: Elsk dine fiender.

Sin første fortelling ga Johan Falkberget ut i 1902. Men det skulle enda gå 21 år før han fikk sitt store gjennombrudd som forfatter. Det skjedde i 1923 med romanen Den fjerde nattevakt. Året før hadde Johan Falkberget mistet sin mor som døde etter langvarig sykdom. Samme året ble hans syke datter Aasa gjenstand for noe som både datteren og foreldrene så på som en guddommelig helbredelse. Og like etter dette kom romanen Den fjerde nattevakt, en av de sterkeste kristne romanene som er skrevet i Norge. Tittelen på romanen kan gjerne leses i tilknytning til dikterens egne livserfaringer. Men først og fremst er tittelen inspirert av fortellingen om hvordan Jesus møtte sine disipler i storm på Gennesaretsjøen.

JESUS OG DISIPLENE
La meg få løfte fram tre konkrete ting i forbindelse med historien om det som skjedde på Gennesaretsjøen ved den fjerde nattevakt, altså tiden mellom klokka 03 og 06 om natten.

DEN FJERDE NATTEVAKT er tiden for sorg og nød, storm og mørke.

Slik opplevde disiplene det. Og slik vil du og jeg få oppleve det. En skal ikke lete lenge i denne historien for å finne uttrykk som forteller om store vanskeligheter: Da kvelden kom. Vinden var imot. Båten stampet hardt mot bølgene. Det skal ikke mye innlevelse til for å forstå at hvordan disiplene opplevde denne situasjonen. Og veien er kortere enn en skulle tro fra en disippelflokk i storm på Gennesaretsjøen til menneskers hverdagsliv et par tusen år senere. Den fjerde nattevakt er ingen ukjent opplevelse for noen av oss.

DEN FJERDE NATTEVAKT er tiden for Jesus til å stige fram.

Han kunne jo ha kommet før - både i første, andre og tredje nattevakt. Men hvorfor drøyde ha? Nei, det får vi aldri noe svar på. Men i den fjerde nattevakt kom han. Og da han kom, var det ikke for seint. Han kom i rette tid for det underet som nå skulle skje.

Jesus kommer aldri for seint. Ikke dengang. Og ikke i dag. Prøv å tro dette, også du som har ventet så lenge på bønnesvaret. I Betania kom Jesus fire dager for seint til begravelsen. Og skulle han hatt med seg en helbredelse, burde han ha kommet enda tidligere. Men Jesus kom ikke for seint. Han kom rette tid og hadde ikke med seg sølv. Han kom med gull!

DEN FJERDE NATTEVAKT er tiden for å ta det skrittet du aldri før har våget å ta.

Dette gjelder siste delen av historien. Nå er det Peter som stiger fram: Herre, er det deg, da byd meg å komme til deg på vannet! Og så svarer Jesus, enkelt og liketil: Kom!

Kan du forstå hva som gikk av Peter? Jeg forstår det ikke. Men jeg har alltid beundret Peter for skrittet han tok. De fleste prester og predikanter bruker denne historien til å utdele et gult kort til Peter: Han mistet jo fokus på Jesus og var i ferd med å gå under i bølgene. Men det er ikke Peter som skal ha det gule kortet. Eventuelle gule kort burde ha gått til de elleve som satt igjen i båten. Peter skulle vært dekorert med medaljen for tro og dristighet.

Er du i storm og mørke akkurat nå? Da er det tid for å ta et skritt i retning av Jesus som du aldri har våget å ta før.

Prøv å gjøre det! Og du vil ikke gå under. Det skal Jesus sørge for. Han tar deg over på den andre siden.

Den fjerde nattevakt er alltid mulighetenes øyeblikk i et menneskeliv.