Det er mange relaterte begivenheter i juni. Israel minnes både 6 dagers krigen og feirer pinsehøytiden.

6 dages krigen er i junidagene 1967. Israel blir presset av sine arabiske naboer. Det føres krigsmateriell frem mot grensen, og budskapet er at Israel skal angripes og utslettes. Israel har et ansvar fo å trygge sine innbyggeres hverdag, og må gjøre tiltak.

Israelske fly blir sendt ut over Middelhavet og innover Egypt. Det aller meste av flyvåpnet blir ødelagt og egyptiske styrker i Sinai-ørkenen trekker seg tilbake. Jordanske myndigheter har siden 1948 okkupert Judea og Samaria. De angriper også Israel, men ved det Israelske forsvaret trekkes Jordanske styrker seg tilbake, og på kort tid har Israel fått tilbake den østlige delen av Jerusalem og Judea og Samaria – alt som var med i delingsplanen fra FN i 1947. Det Israelske forsvaret kommer frem til Vestmuren og er ved tempelområdet i Jerusalem.

Dato for denne begivenheten er 7. juni 1967 (etter jødisk kalender 28 lyar 5727). Moshe Dayan er forsvarminister og sammen med noen israelske soldater går de til Gamlebyen. Det er da Dayan sier: ”Denne morgenen frigjorde Israels forsvarsstyrker Jerusalem. Vi har gjenforent Jerusalem, Israels delte hovedstad. Vi har kommet tilbake til den helligste av alle våre hellige steder, for aldri å skilles fra den igjen. Til våre arabiske naboer retter vi også denne gangen ut våre hender i fred. Og til våre kristne og muslimske medborgere, lover vi høytidelig full religiøs frihet og fulle rettigheter. Vi kom ikke til Jerusalem på grunn av andre menneskers hellige steder, og ikke for å blande oss inn i tilslutningen til andres tro, men for å beskytte dens enhet, og leve der sammen med andre, i fellesskap.”

Det var kong David som gjorde Jerusalem til landets hovedstad. «Så drog kongen og hans menn til Jerusalem mot jebusittene, som bodde der i landet. Men de sa til David: Du kommer aldri inn her! Men David inntok likevel Sions borg, det er Davids stad. David tok sin bolig i borgen og kalte den Davids stad.»  2Sam 5,5-9.
I mai 1968 annonserte den israelske regjeringen at det skulle innføres en ny helligdag, - Jerusalemsdagen, den 28. dagen i måneden lyar. I mars 1998 vedtok så Knesset en egen lov om Jerusalemsdagen, slik at nå er denne dagen nasjonal helligdag i Israel.

Israels Gud sier: «For Herren har utkåret Sion, han ville ha det til bolig: Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.» Sal 132,13f