Av Adolf Bjerkreim

«På dette kjenner vi at han blir i oss: av den Ånd som han ga oss.»
1.Joh 3,24.

Pinse betyr: Den femtiende. Det vil si den femtiende dag etter påske. Hva var det som skjedde denne dag? Og hva er det som har gjort den til en minnedag for Kristi menighet?
Det er to ting. Den dag kom Den Hellige Ånd til verden i en ganske annen forstand enn han før hadde vært her. Og denne person tok blivende bolig i Kristi legeme, som er menigheten.
For Jesu disipler var pinse således ensbetydende med at Gud ga dem Den Hellige Ånd og lot ham bo i hver enkelt av dem. Dette skjedde nøyaktig som Jesus hadde sagt om ham: «Han blir hos dere og skal være i dere.» Joh 14,17.
Enhver som har mottatt Den Hellige Ånd og har ham boende i seg, har hatt sin Pinse. Og den som er fremmed for dette, er ikke frelst. For «om noen ikke har Kristi Ånd, da hører han ikke Kristus til.» Rom 8,9.
Og Johannes sier klart at på dette kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd han ga oss.
Hvordan kan vi da kjenne dette? Hva er det som er så særegent og karakteristisk ved denne Ånd, fremfor andre ånder, at vi derav kan være klar over vårt Gudsforhold?
Det er mange ting. Her skal vi nevne følgende fem trekk:

1.Den Hellige Ånd – vitner

Joh 15,26. 16; 8. 14. Først og fremst fører han et overbevisende vitnesbyrd om synd. Så hvis Guds Ånd har tatt inn hos deg, så har du opplevd hva det er å stå som en synder for Gud, som må ha nåde. Men dernest vitner han om og herliggjør Kristus. – Så klart han sa deg at du var fortapt, så klart viste han deg at du i Kristus er frelst.
Prøv deg da her, om du har fått den Ånd som virker denne opplevelse.

2.Han gir frimodighet overfor Gud.
Rom 8,15. Han er den barnekårets Ånd som gir oss å kunne kjenne og kalle Gud Far. Hvordan du er, og hvordan du enn må dømme deg selv, du vet dog at Gud er blitt din far. Og som hans barn har du tross alt frimodighet til å tre ham nær.

3.Han er også – Sannhetens Ånd.
Joh 14,17. Har Gud meddelt deg sin Ånd, så er du blitt sann. Da vil du sannheten, elsker sannheten og søker sannheten. Løgn og uærlighet tåles ikke mer. Taler du til Gud, så taler du sant. Taler du om Gud og ditt liv med ham, taler du sant. Hykleri og forestillelse tåles ikke. Skulle du likevel forgå deg, - overdrive, anstille deg, unnskylde eller «stikke noe under stol», så varsler Ånden deg, og dom i samvittigheten gjør deg tom og ulykkelig. Kun sannheten i ett og alt er den atmosfære du kan leve og trives i.
Kjenner du denne Ånd?
Erfarer du at han lever og bor i deg?
Hvis ikke, er du ingen kristen.

4.Han er også Den Hellige Ånd
Joh 14,26. Det menneske i hvem Guds Ånd bor, er satt i motsetningsforhold til synden. Guds Ånd tillater ingen å leve i synd, eller ta det lett med synd. Er du troende, kan du nok forledes til å begå en synd, men du kan umulig unnskylde og leve i den.
Endelig skal vi nevne at -

5.
Guds Ånd er også kjærlighetens Ånd
Derfor taler Skriften om «Åndens kjærlighet». Rom 15,30; Gal 5,22; Rom 5,5.
Har da den Ånd tatt bolig i oss, vil også vi elske. Først og fremst Gud og hva der hører ham til. Det vi elsker, det søker vi. Dernest vil vi elske våre åndelige medsøsken, og i broderkjærligheten ha kjærlighet til alle. Ingen er frelst som ikke mer eller mindre preges av Kristi sinn.
Hvordan er det så med deg? Har du hans Ånd blivende i deg?