Av Tor Andre Haddeland

Hvorfor kom egentlig Jesus til jorden for over 2000 år siden? Hvorfor valgte han å bli et menneske slik som meg og deg, og hva var målet for hans komme? Bibelen besvarer disse spørsmålene på flere måter, men et av de tydeligste svarene finner du i 1.Tim. 1:15 hvor det står at - ”Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere.” Jesus skulle altså være en frelser. En redningsmann for alle mennesker.

Hva var det vi måtte frelses fra?
Bibelen sier at det var synden som var problemet vårt. Den sier at - ”Alle har syndet og mangler Guds herlighet...” (Rom 3,23) og «Syndens lønn er døden…» (Rom 6,26) Synden, som kom inn i verden ved Adams fall, hadde skilt oss mennesker fra Gud. Jesus måtte derfor gjøre noe med denne synden - Han måtte frelse oss og fri oss fra den!

Hvordan gjorde han det?
Det gjorde han ved å gi sitt liv på korset. Da betalte han for alle våre synder! Galaterne 1:4 forteller om han som – «Ga seg selv for våre synder for å fri oss ut fra den nåværende onde verden, etter vår Guds og Fars vilje.» Jesus kom med andre ord til jorden for å «gi sitt liv som en løsepenge i manges sted.» (Matt 20,28b) og ved det kjøpe oss fri fra syndens forbannelse og konsekvens.

Så lurer du kanskje på hvordan Jesu død på korset kan ha noen betydning for våre liv? Jo, du skjønner at - ”Herren lot den skyld som lå på oss alle, ramme ham…” (Jes 53,6b) Den straffen som vi hadde pådratt oss for våre synder, rammet Jesus i stedet. Han døde derfor i stedet for oss, og ved den uskyldiges død på korset ble vi frikjøpt!

Jesus døde for oss. Men hvorfor gjorde han egentlig det?
Jeg vet ikke om dette er et spørsmål som opptar deg? Selv synes jeg det er et spennende og svært oppbyggelig spørsmål å grunne litt på. For dette med Jesu død – var det noe som bare skjedde, eller var det noe han måtte gjøre? Kanskje må vi også spørre om dette var noe han virkelig ville gjøre? For han er jo Gud, og kan vel derfor gjøre som han selv vil? Og om dette faktisk var noe han ville gjøre – hvorfor ville han det?

La oss høre hva Hebreerne 12,2 sier om denne saken: - ”For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren...”

Bibelen sier her at Jesus var opptatt av den gleden som ventet ham, og på det grunnlag led han korsets og dødens smerte med tålmodighet! Det var nemlig kjærligheten til synderen, altså meg og deg, som drev han til korset. Dypest sett var det ingen som tok Jesu liv, men han satte det til av seg selv… (Joh 10,18) Med andre ord kan vi derfor si at Jesus valgte å lide, og Han ville dø. Hvorfor det? Jo, fordi han visste at det var den eneste måten han kunne kjøpe oss fri fra vår synd, og frelse oss fra en evig fortapelse.