Av Edvard Foss

For mange sør og vesterlendinger er Kåre Steinsund et kjent og kjært navn. Ungdomssekretæren, forkynneren og sangeren med det varme Jesusvitnesbyrdet. En sang han ofte sang og som ble brukt som leirsang på en påskeleir på Audnastrand Leirsted i 1977 lyder slik i første vers:

«Jeg vet et sted hvor jeg kan ga med selv den minste ting,
Ja alt som vil meg tynge her på ferden.
Hvor sorger blir til gled og tårer blir til smil.
Å Golgata, det beste sted i verden».

Golgata, en høyde utenfor Jerusalem, er historiens sentrum. Det er ikke stedet, men det som skjedde der langfredag, da Jesus led døden for all vår synd, som gjør det «til det beste sted i verden».

Golgata er Guds oppgjør med menneskenes synd. Langfredag er dagen da Gud omplasserte syndeskyld fra oss mennesker og over på Jesus. «Skylden vi alle hadde lot Herren ramme ham». All synd, uten unntak ble Hans. Synder som hører fortiden til, og de vi sliter med i hverdagen, ble lagt på Ham. Det var tung bør, den hadde ingen av oss kunne båret. Et oppgjør måtte til for at Gud kunne tilgi synd. I den gamle pakt hadde Han båret over med synd, men blod av okser og bukker kunne ikke bortta synder. Med Jesu offerdød var det annerledes. Han borttok synden ved sitt offer. Fjernet den, ikke fra vårt indre, slik at vi er syndefrie, men som årsak til fordømmelse. Jesus tok alt vår synd og skyld som sin, slik at den som tror på ham, ved troen har syndenes forlatelse. «Hvor er vår synd og skyld og last, når alt tilregnet ble Guds sønn til korset naglet fast?» Oppgjøret for våre synder har funnet sted Jesu soningsdød på Golgata, «gjelden» er betalt.

«Jeg elsker Golgata hvor jeg fikk legge byrden ned,
Da jeg var trett av synden og dens smerte
I blodet ble jeg renset, fikk rett til livets tre
O dyre blod som fløt fra Jesu hjerte»

Golgata, det fullførte frelsesverk. Av de sju «ord» Jesus uttalte på korset, er ordene «det er fullført», for mange de kjæreste ord. Ved disse ord har de funnet hvile, trygghet og fred. Tenk, fullført. Gud er fornøyd. Han har selv sagt gjennom sin egen sønn, «det er fullført». Dette er ord vi kan stole på, og som gjelder like fullt i dag, som den gang de ble uttalt. Det er dette lille ordet «er« som gjør det hele så velsignet godt. Det står i presens eller nåtid. Det vil si at det som ble uttalt på korset en gang i fortid, gjelder i nåtid. Akkurat nå, for deg. Det er fullført. Og når alt er fullført, er det ikke mere å legge til. Gud «krever ei gjelden mer av oss her». Til dette kan vi ta vår tilflukt i visshet om at det Jesus har gjort, er nok til frelse for alle mennesker, til alle tider. Golgataverket holder både i liv og død.

«Der har jeg fått en tilflukt, ja i storm en sikker havn
En hvileplass hvor til jeg trygt kan ile.
Når uro vil beta meg, jeg til Golgata kan fly
Det er det fred, ja der er sjelen stille.»

Golgata er beviset på Guds kjærlighet til oss mennesker. Du er elsket av Gud sier bibelen. Det kan virke så ubegripelig og til tider vanskelig å forstå, men det er likevel sant. Tenk elsket av himmelens Gud. Han har bevist det gjennom Jesus stedfortredende død for oss. Beviset er korset, «kjærlekens skjøna symbol». «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder» (1 Joh 4,10). Følgende ble sagt på et vitnemøte: «Når jeg kommer i tvil om Gud er glad i meg, tar jeg fram bibelen og leser om alt Han har gjort til frelse for meg! Da forsvinner tvilen.» Dette er et godt råd som er like aktuelt i dag.

Golgata er seierens sted. Kanskje tenkte de slik, de skriftlærde og fariseerne, da Jesus førtes til korset: «Endelig er vi kvitt ham. For et nederlag han led». De skulle bare visst. Langfredag var ikke nederlaget, men seierens dag. «Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset» (Kol.2.15). Synden, døden og djevelen tapte sin makt ved Jesu korsdød. Han seiret på «alle fronter». En stedfortredende seier for vår skyld, eller som det står i en påskesang; Jesus vant og jeg har vunnet. «Gud være takk som gir oss seier, ved vår Herre Jesus Kristus».

Så er også Golgata håpets grunnvoll. Kristus er vårt håp, og ved troen på ham har vi del i evig liv.

«Jeg vet et land som venter meg når jeg skal bort her fra.
Et land hvor der er evig fred og glede.
Der sangen lyde skal som brus av mange vannefall.
Den sang som vi begynte på her nede.»

Velsigne Golgata,- det beste sted i verden.