Av Ivar Gjerdi


«Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammenligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene på det.» Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» Lukas 13, 18-21.

Jesus bruker 2 liknelser for å forklare hva Guds rike er og hva det kan sammenlignes med. Gudsriket er som sennepsfrøet og surdeigen. Det startet i det små, som et lite sennepsfrø og en liten surdeig. Det startet med de få, Jesus og hans 12 disipler, og er nå spredt over hele verden. Og det vokser og sprer seg fortsatt.

Det som skjer med såkornets spireevne og plantens vekst er et under hvert eneste år. Tross moderne naturvitenskap så er jo denne prosessen et stort mysterium. Det er ikke jorda som lager veksten, den er bare et middel til å frigjøre den hemmelighetsfulle kraften som er i frøet.

Som sennepsfrøet har også Guds ord vært sådd, det har spiret, det har vokst og gitt frukt i sin tid. Her er krefter i virksomhet som bare Gud rår over. Et stort og mektig under. «Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til.  Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst.  Derfor er de ikke noe, verken den som planter eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst.» 1. Kor. 3,5-7.

Jesus hjelper oss til å forstå bedre hvilke vekstprinsipper som gjelder i Guds rike. Profeten Jesaja gir oss et perspektiv og en dimensjon på hva dette dreier seg om og innebærer: «For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til.» Jesaja 55, 10-11.

Det andre bildet Jesus bruker når han underviser om Guds rike, er surdeigen. Den lille klumpen med surdeig ble lagt inn i melet, og gjennomsyret det. Tre mål med mel. Det er nok deig til å kunne bake en stor mengde brød. Slik er det også med Guds rike. Et uanselig utgangspunkt vil gjennomsyre alt og til slutt bære rik frukt. Derfor er dette to lignelser som utfordrer oss. Vår oppgave er å forkynne evangeliet. Guds ord har surdeigens kraft til å gjennomsyre et menneske, slik at det søker Jesus i tro og tillit. Selv om det vi gjør kan virke smått i være øyne, så er Guds rikes krefter store. Vi skal så det lille frøet, som er Guds ord, og Gud tar seg av veksten og garanterer for resultatet.

«Vidunderligst av alt på jord er Jesu Kristi rike. Dets herlighet er òg så stor at det har ingen like.» Grundtvig.