Av Johnn Hardang

I Jes 58,11 formidler profeten Jesaja et løfte som jeg i dag vil gi videre til deg:
Herren skal lede deg hele tiden. Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter.

Det står mye om hagen i Bibelen. Flere av historiens mest betydningsfulle begivenheter fant faktisk sted i en hage.

Det var i en hage det hele begynte:
Så planet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet. 1 Mos 2,8
Da det første mennesket var skapt, åpnet sine øyne og fikk se Guds smil, skjedde det i en hage. Her ble Guds skapertanken en realitet: Et fortrolig og åpent fellesskap mellom Gud og mennesker. Fremtiden var lys. Alt var godt. 

Det var i en hage alt gikk galt:
Slangen var listigere enn alle dyr på markenog sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt...? 1 Mos 3.1
Fristelsen ble til fall. Fallet førte synden, døden og frykten inn i verden. Og det som skjedde i hagen har siden herjet og dominert i alle menneskers liv og hverdag.

Det var i en hage den avgjørende kampen fant sted:
I Getsemanehagen gikk djevelen og hans åndehær løs på Jesus for om mulig å hindre han fra å fullføre frelsesverket. Men uten å lykkes. Jesus gikk seirende ut av hagen.

Det var i en hage det for første gang ble gjort kjent at Jesu frelsesverk var godkjent i himmelen. Den korsfestede Jesus ble lagt inn i en ny og ubrukt grav i Jerusalem. Og det var hit kvinnene kom, fikk se den tomme graven og høre de sterke ordene: Han er ikke her. Han er oppstått.

Det er i en hage Gud skal fullende sitt forløsningsverk. Himmelen skildres i Bibelens siste bok også som en hage, der livets elv renner midt igjennom byen. På begge sidene står livets tre, fulle av frukt og med blader til helse for folkeslagene. Åpb 22,1-2. Et vidunderlig syn!
Men bildet av hagen brukes også på en annen måte i Bibelen. Nemlig som et bilde på menneskelivet og på kristenlivet. Og det er slik profeten Jesaja bruker det her: Du skal bli som en vannrik hage.

Det er dette jeg nå vil legge på ditt hjerte, du som sitter og leser dette.
Profeten sier i denne sammenhengen tre viktige ting:

For det første: Herren skal lede deg hele tiden. Gud har en plan for alle menneskers liv. Det gjelder også deg og meg. I Guds bok ble alle våre dager oppskrevet før en eneste en av dem var kommet. Og målet med Guds plan er å gjøre vårt liv om til en vakker og fruktbar hage. Spørmålet er om du og jeg virkelig er villig til å la oss lede slik at dette får prege både livet og omgivelsene. Det står i alle fall ikke på Gud: Han vil alltid lede!

For det andre: Han skal mette deg midt i ødemarken, og dine ben skal han styrke. En ødemark er ikke akkurat et overflodsområde. I ødemarken er det mangel på alt. Ikke overflod av alt. Og slitne og svake ben er ikke akkurat det beste utgangspunktet for tjeneste og vandring. Men Gud bor også i ødemarken. Og han har alt det vi mangler. Han metter den sultne og styrker den som trenger det. Hva mer kan du og jeg da ønske oss?

For det tredje: Du skal bli som en vannrik hage, som et kildevell der vannet aldri svikter. Hensikten med vårt liv er ikke at vi først og fremst skal ha det godt for vår egen del. Hensikten er at vi skulle leve til glede og velsignelse for andre. En hage er et sted andre kan komme inn i og nyte fruktene av det livet som her får vokse fram. Og et kildevell er et sted der tørste mennesker kan ta til seg frisk, livgivende vann. Større lykke finnes ikke enn å vite seg elsket og tilgitt av Gud. Skulle vi ikke da i takknemlighet for alt dette, leve et liv til glede og velsignelse for andre?