Det er noe med Israels land. Det er noe med folket og hovedstaden, Jerusalem. Det som er «noe» er at det er anderledes.

Det er ikke noe folk som har en bok som forteller deres historie i fortid, notid og fremtid. Dette er veldig spesielt. Bibelen forteller i 4 Mos 23,9. «Se, det er et folk som bor for seg selv, og blant hedningefolkene regner det seg ikke.»

Det er ikke alle mennesker som er kledd som en jøde. Jødiske menn har en underskjorte som kalles for Tzitzit. Det er et vanlig klesplagg med dusker på. Tzitzit betyr hjørne dusker, og kommer fra 5 Mos 22, 12. «Du skal gjøre deg dusker på de fire kantene av kappen som du dekker deg med.»

Underskjorten er nær slektskap til Tallit skjerf som jødene bruker til bønnesjal. Dette bruker jødene under sabbaten, Herrens høytider og når en ber. En dekker seg til og skjuler sitt hode med Tallit sjalet. Både Tzitzit og Tallit brukes på forskjellige måter og har noen felles trekk.

Grunnen til at Tzitzit brukes, og er et klesplagg fra uminnelige tider, er at dette står i mosebøkene. Det er svært mye i den jødiske hverdag som minner folket om Herrens løfter og bud, - også en underskjorte, Tzitzit.
«Tal til Israels barn og si til dem at de skal gjøre seg dusker på kantene av sine klær, slekt etter slekt, og de skal sette en blå snor på hver enkelt dusk. Slike dusker skal dere ha, for når dere ser på dem, skal dere komme i hu alle Herrens bud og holde dem og ikke fare hit og dit og følge etter deres eget hjerte og øye, som lokker dere til utroskap.» 4Mos 15,38-39.

Blant trådene er det lagt inn en blå snor på hver enkelt dusk. Denne er den blå linjen både på Tallitsjalet og i det Israelske flagget.

Jesus kjente godt til klesplagget som er omtalt i mosebøkene, og brukt dette selv. «Og se, en kvinne som hadde lidd av blødninger i tolv år, kom bakfra og rørte ved minnedusken på kappen hans.» Mt 9,20.

Bruk bibelen i din hverdag til påminnelse om Guds løfte og veiledning.
«Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger!» Sal 103,2.
«Kom Jesus Kristus i hu, han som er oppreist fra de døde, av Davids ætt, etter mitt evangelium.» 2Tim 2,8.