Av Ivar Gjerdi

«Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud.

For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham. Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.»  Joh. 3, 1-3.

Nikodemus kom til Jesus om natten, tydeligvis for å få hjelp.  Han var fariseer, lovkyndig, og rådsherre, og det rådde skepsis til Jesus blant disse. Nikodemus hadde nok registrert at Jesus hadde kommet med noe nytt, og han ville vite mer om hva denne mannen lærte. Han var kanskje blitt en beundrer av Jesus?  Han var i hvert fall blitt overbevist om at Jesus var en lærer, kommet fra Gud. Og han var den første som fikk høre det vi kaller «den lille bibel.» Joh. 3,16.

Hvorfor han kom om natten vet vi jo ikke sikkert. Men det var tydelig om å gjøre for ham å få møte Jesus. Og om natten kunne han komme usett. Jesus kjente godt til Nikodemus, som mente at frelse og evig liv kunne vinnes ved hjelp av gode gjerninger. Derfor konfronterer Jesus ham med det eviggyldige svaret: «Ingen kan se Guds rike hvis han ikke blir født på ny.»

Nikodemus ble nok litt forvirret. Menneskets tanke og fornuft forstår ikke dette. Det kan bare Den Hellige Ånd overbevise oss om. Jesus forkynte for ham og hjalp ham til å se at det ikke nytter å fikse på det gamle eller pynte seg med en kristelig fasade. Vi er syndere som alle trenger Guds nåde og tilgivelse! 

Jesus sier til Nikodemus at lyset er kommet verden, men at menneskene elsker mørket høyere enn lyset. Han avslutter derfor sin tale til Nikodemus med å peke på det klokeste og riktigste han kan gjøre, nemlig å følge sannheten og komme til Jesus som verdens lys. 

Mange kjenner «den lille bibel». Om vi ikke hadde hatt mer enn dette ene verset, så hadde vi hatt nok, like mye som røveren på korset, da hans tro ble til bønn. Guds eget selvportrett er tegnet for våre øyne av Guds egen Sønn. Hver og en som tror på Jesus, får lov til å sette sitt eget navn inn og si: For så høyt har Gud elsket meg at han ga sin Sønn, den enbårne, for at jeg som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Halleluja!

Tro er et nøkkelord. Det er alltid spørsmål om hvordan vi stiller oss til Jesus som sannhetens lys, som er kommet til verden, og som Ånden kan forklare og levendegjøre for alle. Tro er noe helt personlig som ingen andre kan velge eller avgjøre for oss. Ingen kan komme til tro på Jesus uten at Den Hellige Ånd kommer oss til hjelp. Det er på den måten vi kan lære evangeliet og sannheten å kjenne, og tro på Jesus Kristus som Herre og Frelser. Og hans nåde og miskunnhet trenger vi på ny hver dag!