Betlehem er stedet for julens begivenheter. Evangelisten Lukas skriver at Herodes var konge i Jødeland (Lk1,5) og bakgrunnen er Jesus Messias sitt første komme. På nytt har vi merkedager på kalenderen vår som kommer fra Israel.

Betlehem er i dag i Palestina. Byen ble byttet bort for fred i regionen mellom Israel og arabere. Det er Oslo avtalen som er årsaken til at Betlehem i dag ikke er en del av Israel. Tiden for høytid, jul og gaver gjør at mange reiser til Betlehem for å se og oppleve stedet for Jesu komme. Jødene kan selv kan ikke reise dit. Årsaken er at det er en arabisk by.

Bibelen er skjøte til landet Israel. Derfor omtaler Lukas stedet for jødeland. Profeten Esekiel kaller stedet for Israels fjell. «Og du, menneskesønn! Profetér om Israels fjell og si: Hør Herrens ord, dere Israels fjell!»  Esek 36,1.

Bibelen forteller at Abraham fikk landet Israel, noe som ble stadfestet både til Isak og Jakob. Jakob fikk senere navnet Israel. «Jeg vil gi til deg og din ætt etter deg det land hvor du bor som fremmed, hele Kana'ans land, til en evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud.» 1Mos 17,8.

Abraham bor på forskjellige steder og har også et lengre opphold i Beersheba.

Jakob fikk sønnen Benjamin med Rakel. Da hun døde, ble hun gravlagt i Betlehem.

Så døde Rakel, og hun ble begravet på veien til Efrat, det er Betlehem. Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav, det er Rakels gravstein til denne dag.1Mos 35,19-20.

David er Israels andre konge. Han har skrevet sangen: Herren er min Hyrde (Salme 23). Far til David var Isai. Her har vi fortellingen med Rut og Boas i Betlehem. Her var det korn åkrer og David som sauegjeter. I Betlehem ble David salvet til konge over Israel. Derfor skriver Lukas slik: «Også Josef drog opp fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judea, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt.» Lk 2,4.

Det er mange steder som har navnet Betlehem. Derfor er profetiene om Jesu fødested nøyaktig omtalt.

Men du Betlehem, Efrata, som er liten til å være blant Judas tusener! Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighets dager. Mika 5,1.

Bibelen dokumenterer Jesu første komme og hvem byen tilhører. Det er historiske fakta som også har betydning for deg.