Av Johnn Hardang


I 1 Tim 3,16 skriver Paulus disse ordene: Og det må alle bekjenne, stor er den gudsfryktens hemmelighet: Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant folkeslag, trodd i verden, tatt opp i herlighet.

Frikirken i Norge har fostret mange dyktige forkynnere og skribenter. En av dem var frikirkeforstanderen Johannes Sandvand. Med utgangspunkt i akkurat dette bibelordet sier han det slik:

Kristus er fra evighet født av en far uten en mor. Og i tidens fylde født av en mor uten en far. Dette er gudsfryktens hemmelighet.

For en vidunderlig sannhet! Flott formulert. Avklarende for tanken. Og berikende for troen.

Det er inkarnasjonen dette handler om. Altså det at Guds Sønn ble et menneske som deg og meg. Guds Sønn fra evighet ble mennesket Jesus Kristus.

  • Han som ble åpenbart i kjød, skriver Paulus her.

Og de andre uttrykkene Paulus bruker bare stadfester og utfyller det første og viktigste:

  • Rettferdiggjort i ånd. Sett av engler. Forkynt blant folkeslag. Trodd i verden. Opptatt i herlighet.

Gud talte ofte til mennesker. Han gjorde det mange ganger og på mange måter, sier Hebreerbrevet. Gud talte ofte gjennom mennesker. Både apostler, profeter og poeter. Men aldri før hadde Gud talt på den måten som han nå gjorde det: Ved selv å bli et menneske!

Dette er en av troens store hemmeligheter.

Men hva betyr det for oss i dag at Gud ble menneske? Hvorfor måtte Guds Sønn ta på seg kjøtt og blod og bli et menneske som deg og meg?

Svarene er mange og sannsynligvis like viktige.

For det første: Ved å bli et menneske ville Jesus vise oss hvem Gud er.

  • Han er et bilde av den usynlige Gud.

Slik skriver Paulus det slik i Kol 1,15. I Jesus er både Guds vesen og Guds egenskaper synliggjort. Jeg trenger ikke lenger famle i mørke. Nå vet jeg hvem og hvordan Gud er. Han har trådt fram i lyset. I Jesus ser jeg herlighetens Gud. Både i hans hellighet og i hans kjærlighet.

For det andre: Ved å bli et menneske kunne Jesus leve om igjen det livet du og jeg skulle ha levd.

Et tvers igjennom syndfritt og rettferdig liv. Det var slik Skaperen hadde tenkt at du og jeg skulle ha levd. Men i syndefallet ble alle disse mulighetene ødelagt. Nå står hver eneste en av oss med skitne klær innfor Gud og fortjener Guds dom. Men Jesus har levd et fullkomment liv. Han kan ikke anklages eller fordømmes, for alle hans klær er rene. Og det er disse klærne, denne drakten han nå tilbyr deg og meg.

For det tredje:
Bare ved å bli et menneske kunne Jesus bli din og min
stedfortreder.
Altså en som på våre vegne kan stå fram for den levende Gud.
Bare fordi han var et ekte menneske kunne Jesus bære Barabbas sitt kors, og smake den smerten, dommen og døden som denne forbryteren skulle smakt. Og bare som ekte menneske kunne Jesus gå i ditt og mitt sted, bære våre synder og gjøre i stand et frelsesverk som var stort nok til å kunne frelse den største av alle syndere.

For det fjerde:
Ved å bli et ekte og sant menneske åpnet Jesus selve himmelen for oss.
Alle mennesker er født for å leve. Men Jesus ble født for å dø. Alle mennesker var skapt for himmelen, men da Jesus kom var himmelporten stengt. Men i sin død åpnet Jesus den stengte porten. Jesus møtte Guds vrede og dom for at du og jeg skulle få slippe det, og i stedet finne og vinne himmelen.

Det er snart jul, og vi skal få synge det igjen:
Fra krybben til korset gikk veien for deg,
Slik åpnet du porten til himlen for meg.

Hva er grunnen? Vi har lært den store hemmeligheten å kjenne: Gud åpenbart i kjød!

I Lyngdal bor en av mine mange gode venner, Frank Rott. For en del år siden sendte han meg denne julehilsenen på sms:

Han betalte en gjeld han ikke skyldte fordi du og jeg skyldte en gjeld vi ikke kunne betale.

Prøv å grunne litt på dette, du også, gjennom adventstiden. For også dette beskriver den store hemmeligheten.

Velsignet jul!