Av Ivar Gjerdi

«Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.» Matt. 24,42-44.

Jesus skal en dag komme igjen. Det er et faktum. Men dagen vet altså ingen. Det er det bare Gud som vet. Derfor blir det også galt å spekulere og forsøke å regne det ut. Men det finnes tegn som kan varsle gjenkomsten og gjøre at vi til enhver tid er våkne og rede. Ut fra åndssituasjon og mye av det som skjer i verden, sier vi vel ofte at det ikke kan være lenge igjen. Jesus snakker tydelig om disse ting. Vi vet ikke akkurat hvordan det skal skje. Men Jesus bekrefter at denne verden skal forgå. Det skal skje plutselig og uventet, som lyn fra klar himmel, mens vi aner fred og ingen fare. Livet skal gå sin vante gang med arbeid og annet, og framtidsplanene er klare.

Jesus er kommet for å redde oss fra den plutselige dommen, slik Noah og hans familie ble reddet fra den plutselige vannflommen, og slik Lot og hans familie ble reddet da byen deres plutselig ble ødelagt. Under alt dette som skal skje finnes et fast og urokkelig punkt. Det er Guds eget ord. Alle Guds løfter står fast, også når Jesus kommer som dommer. Det gjelder også Guds løfter om nåde og frifinnelse for den som lever i troen på Jesus Kristus. Hos Jesus skal vi kjenne oss trygge. Og han vil at vi skal se frem til at han kommer: «Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.» Luk 21,28

Ingen kan vite når denne dagen kommer. Men Jesus vil at vi skal være klar over at den kommer. Den som tror, venter og holder seg rede. Derfor lyder det alvorlig: «Så våk da!» Hva vil det si å våke? Det er enkelt sagt å være opptatt av at vi hele tiden har vår sak med Gud i orden. At vi hver dag lever i lyset for Gud med hele vårt liv. Men det største og alvorligste spørsmålet er jo, «Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» Luk. 18,8.

Men Jesus, er jeg en av dem, vil du meg kalle din?
Står jeg for deg som hine fem med lys i lampen min?
Å, la meg ei til hvile gå, for derom jeg kan visshet få.
Før du kan få det svar av meg: Du vet jeg elsker deg!
                                                             (Holm)