av Kurt Urhaug

På flere måter minnes vi at Jesus kommer. Ivar Gjerdi har på side 2 skrevet om å våke. Dette er en viktig påminnelse for Guds folk. Det minner Mattt. 25 oos om , om Brudgommens komme. Paulus skriver: «Herren er nær!» Fil 4,5. Herren er nær med sitt komme!

 Bibelen forteller at tidspunktet for tiden er natt. «Det lir med natten, det stunder til dag. La oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen.» Rom 13,12. Med natten er tanken den at vi sover. Men det skal ikke Guds folk gjøre. Vi skal være våkne. «La oss derfor ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue.» 1Tess 5,6. Vi skal ikke være pyjamaskristne, men være aktive og i tjeneste for Herren. Oppgaven er å lyse og opplyse. På mange måter er vi som månen som reflekterer sollyset videre. «Dere skinner blant dem som lys i verden, idet dere holder fram livets ord......» Fil 2,15-16. Vi holder frem Bibelen, Guds Ord. Det er å si det samme som det Bibelen forteller. Vi er et vitne og en budbærer. En distributør eller postmann endrer ikke på det som avsenderen forteller, men oppgaven er å bringe bibelordet videre slik det er gitt oss. Bibelen er også tydelig på at vi skal ikke legge noe til eller trekke fra. Bibelen er lyset og lyskilden. «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti.» Sal 119,105.

Vitnesbyrd fra en vekter

Vekterens oppgave var å vokte byen og gjøre kjent hva tiden er på natten. Dette var viktig for dem som bodde i byen og de var trygge. Men i en av bibelens bøker, blir vekteren noe overrasket av å møte bruden som var våken! Hva gjorde hun på natten? Det er gitt oss slik i Høysangen

«Vekterne, som går omkring i byen, møtte meg. Har dere sett ham som min sjel elsker?» Høys 3,3.

Mens byen var preget av natt og søvn, er det en brud som er våken, - hun søker brudgommen. Bruden er et bilde på Guds menighet. «Jeg har jo trolovet dere med én mann, for å fremstille en ren jomfru for Kristus.» 2. Kor 11,2.

Vi ligger merke til at bruden er våken. Det forteller oss om vår søken etter Jesus. Det handler om å lære Jesus mer å kjenne. Søke enda nærmere Ham. Søke hans ansikt og speile seg i Han som min sjel elsker. Vi søker hans duft og varme,- og ønsker å gjøre Hans vilje.

Jesus sa også at han går bort for å gjøre i stand et sted for oss. «Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er.» Joh 14,2.

I ventetiden skal vi ikke sove. Gjennom både bibel og det kristne fellesskapet kommer vi nærmere Jesus. Vi søker også de åndelige gaver,  – og vi søker og vinne mennesker (2Kor 5,11). Jesus sa at vi skulle være et vitne for ham. Det er ikke tiden og trendene som skal prege Guds folk, men det er Bibelen. Vi skal la oss prege av Jesus. Det er viktig at bruden har rett fokus, at vi hjelper hverandre i tiden fremover,- til å være våkne og virksomme. Tiden for bryllup er nær.

«Salige er de som tar vare på hans vitnesbyrd, som søker ham av hele sitt hjerte, og ikke gjør urett, men vandrer på hans veier.» Sal 119,2.