Øst for Jerusalem, en sabbatsreise fra byen og med Kedrondalen imellom kommer vi til Scopus-fjellet. Området er på 826 meter over havet. Dette er en av de tre fjellhøyder som er på Oljeberget.

Navnet Scopus kommer av Microskop. Det handler om å se målet. Jødene feirer 3 av Herrens syv høytider i Jerusalem, og fra Galilea kom mange veien via Jeriko og opp til Jerusalem. På Scopus- fjellet såg de målet, Jerusalem var i siktet og målet var innen rekkevidde.

Scopus-fjellet er populært både blant turister og studenter. Det er mange hoteller å velge i mellom, men også universitet. Det Hebraiske universitet i Jerusalem er på Scopus-fjellet. Her er det alt fra jus, jordbruk, medisin, vitenskap, økonomi, samfunnsvitenskap, tekologi – for å nevne noe. Her er det både israelske og arabiske studenter.

Men fjellet er også kjent for Hadassah University Hospital. I 1918 ble det laget et velferdsprogram som gjaldt for alle mennesker – uavhengig av rase og religion. Senere har Hadassah fortsett med å utføre den aller beste medisinske behandling som er mulig til alle mennesker i Israel og langt utover landets grenser. Fra hele regionen kommer til dette sykehuset for å få hjelp. De blir behandlet sammen med pasienter fra Middelhavet, Europa, Sør-Amerika og USA. Mer enn en million mennesker blir behandlet årlig i over 120 poliklinikker og mer enn 70 avdelinger og spesialiserte enheter.

I forbindelse med kong David er Scopus-fjellet omtalt med stedsnavnet Bahurim, blant annet og i 2 Sam 16, 5 m.fl. Området hører med til Benjamin stamme og er i dag en del av Jerusalem.

Med det store høydedraget og med utsikt mot Jerusalem, var dette et strategisk sted både for romere og korsfarere og andre som har okkupert Israel.

Scopus betyr å innstille seg på målet eller stille inn mot et mål. På denne måten kommer fjellet øst for Jerusalem til sin rett både innen helse og utdanning.

Det taler også om et åndelig mål. Bibelen skildrer det nye Jerusalem. Her er det ingen som trenger legedom, og Gud, herlighetens Far, visdoms og åpenbarings Ånd er alt i alle.

Apostelen Paulus sier at han jager mot målet. 

«Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.» Fil 3,14.