Bespottelse mot Guds Ånd var en synd Jesus advarte jødene mot. Dersom de forkastet Ånden på samme måte som de forkastet ham, ville det sette dystre spor etter seg i den kommende tid.

 Israels forherdelse.

I Matt. 12 har Jesus sitt oppgjør med fariseerne. I Ap.gj.13.45, begikk Israel den synd, som skulle få fatale følger. Der står det for første gang at “de motsa og spottet,” da Paulus forkynte evangeliet i synagogen i Antiokia. Tidligere hadde de ropt “korsfest, korsfest” da Jesus ble dømt og overlatt til jødene for at han skulle korsfestes. (Joh.19,14-15). I år 70 eft.Kr. ble Jerusalem ødelagt av romerne.

Guds dom og forherdelse ligger over dem som folk den dag i dag. Menighetens husholdning har nå vart i ca. 2000 år, men enda har ikke Gud løftet forherdelsen bort fra Abrahams barn. (Matt.23,33-39. Ap.gj.7,1-53).

Jesus sa: “Den som taler et ord mot Menneskesønnen, skal få forlatelse. Men den som taler mot Den Hellige Ånd skal ikke få forlatelse, verken i denne tidsalder eller i den som kommer.” Matt.12,32. Det vil ingen forandring skje før menigheten er bortrykket, og tidshusholdningen er til ende (Luk.21,24).

Ang. denne tidsalders ende.

I Matt. 13,39 - 40. 49; 24,3; 28,20. er grunntekstens greske ord “aion” i vår eldre Bibel oversatt med “verden.” Denne oversettelsen er misvisende og leder av mange til den forståelsen at vår jord skal ta slutt og forgå ved Jesu gjenkomst. Mange har stoppet opp på dette punkt, og de som har forsøkt å forstå de bibelske profetier om endens tid setter seg fast, da de ingen plasseringsmuligheter har for alle de profetier som peker mot en framtidig tidshusholdning på denne jord.

“Aion” ( betyr liv, særlig langt liv, betyr alder, også tidsalder). Det skal i de fem foran nevnte anførte skriftsteder ikke stå “verdens ende”, men “tidsalderens ende.” 

Ved Jesus Messias gjenkomst skal ikke vår jord ta slutt og forgå, men det er en tidsalder som skal ta slutt, og en ny tidsalder på denne jord skal begynne, med velsignelse for Israel og folkeslagene. (Mika.4,1-7).

Dermed har vi et klart kronologisk utsyn både tilbake og framover i profetienes lys!

Jesus kommer tilbake

“ For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet - for at dere ikke skal anse derev selv for kloke. Forherdelsen er for en del kommet over Israel, inntil hedningenes fylde er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob.” Rom. 11,25-26.

 “Mens de stod der og stirret opp mot himmelen idet han for bort, se, da stod to menn i hvite klær hos dem, og de sa: Galileiske menn! Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham fare opp til himmelen!” Ap,gj.1,10-11.

Dette skjer etter at Antikrist, den falske profet og  store hærmasser angriper Israel, og strider på Harmageddon!  I dct Israel synes å bli helt knust vil Jesus Messias åpenbare seg. Han har sine hellige med seg og tar sete i Jerusalem. (Sak.14,1-21. Åp.19,11-21). En ny tidshusholdning (kalt tusenårsriket) vil begynne. Israel og verden vil da velsignes! (Jes.11,1-16. Rom.15,12).                                                       Amen.

                                                                                                

   

   

 

    .