«Frykt ikke, Jakob, du usle makk, du Israels lille flokk! Jeg hjelpe deg, sier Herren, din gjenløser er Israels Hellige.» Jes 41,14

Dette er et underlig bibelord. Tenk at Gud sammenligner Israel med en makk.

Det er ikke første gang Gud bruker naturlige «ting» for å vise oss åndelige sannheter. Jesus brukte fuglene som trøst og tillit for oss mennesker: «Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de?» Matt 6,26.

Om Israel som nasjon sa Jesus: «Se på fikentreet og alle trær.» Luk 21,29.

For å forstå sammenligning mellom makken og Israel som Gud her henviser til, skal vi ta fram noen enkle sannheter om makken og Israelsfolket. For det første nevner vi at makken også hører med til det som Gud har skapt: «Og Gud gjorde de ville dyr på jorden, hvert etter sitt slag, kveget etter sitt slag, alt jordens kryp etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.»1.Mos 1,25.

 

Forbildet

  1. Makken finnes i hele verden og i nesten all slags jord. Det samme er historien om jødene. De har vært spredt omkring i hele verden siden atspredelsen i år 70 (som forbildet makken).

Da Jesus kom til verden, bodde en del av Abrahams etterkommere i Israel, mens den øvrige del var spredt omkring i hele verden. Den jødiske historieskriver Josefus siterer Strobo som skrev: - Det er vanskelig å finne et sted på den befolkede del av jorden som ikke har gitt rom for denne rase… I Jak 1,1 leser vi: «Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer som er spredt omkring i landene.» Før Israel i 1948 hadde fått igjen en del av sitt land, ble det sagt om jødene: …vi har ett folk i verden uten fedreland, en nasjon uten regjering, en rase uten hjemsted, hatet men dog uunnværlig, foraktet og dog mektig…

  1. Makken er blind. Den har ikke øyne som vi mennesker.
  2. Makken er også døv.

Noe av det samme sier Skriften om Israelsfolket: «Før fram et folk som er blindt, enda de har øyne, og de som er døve, enda de har ører!» Jes 43,8. I Jes 42,18 står: «Dere døve, hør! Og dere blinde, lukk øynene opp og se! Hvem er blind uten min tjener og døv som den budbærer jeg sender? Hvem er blind som min fortrolige venn, blind som Herrens tjener?»Profeten Sakarias skriver i kap. 7,11-12: «I sin gjenstridighet satte de skuldrene imot. Sine ører gjorde de døve, så de ikke hørte. Sitt hjerte gjorde de hårdt som en diamant, så de ikke hørte på loven og de ord Herren, hærskarenes Gud, sendte ved sin Ånd gjennom de tidligere profeter.» Vi kunne nevnt flere skriftord som viser at Israel som nasjon til denne tid har vært og er både blinde og døve i åndelig forstand.

 

Makkens vidunderlige gjerning i jorden

Vi skal ta fram noen punkter som viser makkens gjerning i jorden og som avskygger Israels velsignelser for oss mennesker i dag og i den kommende tid.

Makken legger igjen ca. 8 ganger mer sporstoffer i jorden, ca. 20 – 45 tonn pr. hekter. Makkens ganger i jorden sørger for at jordsmonnet dreneres. Jorden er med andre ord godt forberedt til å ta imot det som blir plantet og sådd og som vil gi gode voksterforhold.

Alt dette skjer uten at vi mennesker ser eller tenker så mye på det. På samme måte er det med Israel som nasjon. Tenk på hva verdier de har gitt «verden» av åndelige og tekniske verdier.

Først nevner vi at det var fra jødene vi fikk Jesus Guds Sønn til denne verden. Også profetene og Bibelen fikk vi gjennom jødene. Hva frukter har ikke dette tilført oss mennesker? Når «høsten» kommer, vil det for fullt bli åpenbart.

På mange andre områder har Israel tilført verden også store tekniske og kulturelle verdier, som vi i dag nyter godt av. Siden 1901, da Nobelprisen ble opprettet, har Israel fått ikke mindre enn 137 Nobelpriser. Israels befolkning er bare 0,3 – 0,4% av verdens befolkning.

Vi må også nevne jøden Albert Einstein. Han ble en av verdens største vitenskapsmenn.

Jødenes tilstand i verden er som Jonas da han var i fiskens buk. Både Jonas og fisken hadde lidelser i den tilstand de var i. Til i dag har nasjonene ikke «spydd dem ut», fra seg. Mange av jødene er fremdeles i folkehavet og lider i «fiskens buk». Slik som fisken var syk og urolig over å ha Jonas i sin buk, på samme måte er nasjonene syke og urolige. Dette varer så lenge jødene er iblant dem (i verden), men tiden nærmer seg da de blir kastet på land som Jonas.

Tross all den lidelse som er foran dette folk (jødene), vitner Bibelen om en herlig framtid. Under 1000-årsriket vil Guds velsignelse over dette folk slå ut i full blomst, og verden vil oppleve stor velsignelse når Kristus sitter på Davids trone og regjerer med rettferd. Det vil nok en dag vise seg at verden vil få oppleve stor velsignelse gjennom jødene som er Jesu brødre. Som makken er til velsignelse for jorden, vil det også en dag vise seg at jødene har og vil bli til en stor velsignelse for verden, som nok de fleste mennesker ikke har gitt og heller ikke gir akt på i dag.