Han hadde et ønske om å få stå i arbeid i Guds rike helt til det siste, Carsten Line. Dette ønsket fikk han oppfylt.

Under en ungdomsleir inne i Ryfylke hvor han var taler, skulle han hjemom for å delta i en begravelse i Egersund. Meningen var at han skulle tilbake og tale på kveldsmøtet samme dag. Men slik ble ikke. På bussen hjem til Hinna segnet han om. Livet var slutt. Herren oppfylt hans ønske, og hentet han hjem med «arbeidsklærne på».

Carsten Line var født 16. februar 1896 i Time i Rogaland. Han ble omvendt i 14 – 15 årsalderen under en vekkelse i hjembygden. Selve frelsesopplevelsen skjedde hjemme i stuen der han satt alene og sukket til Gud: »Det er vel  ingen frelse for meg «. Som han satt der, tok han et blad og leste en andakt av Lindemann. Han la spesielt merke til orden: «Ingen kjente syndens byrde som Jesus, han som bar dine synder, da han gikk opp til korset.» I samme øyeblikk fikk han se seg frelst i det Jesus hadde gjort. «Dommen og syndeskyldens byrde forsvant, det var som om min sjel ble badet i kjærlighet», fortalte han siden. «Glede og lykke fylte meg, så jeg lå våken hele natt og sovnet ikke før ut på morgenkvisten».

Under militærtjenesten på Evjemoen i 1917 opplevde han kallet til å bli forkynner. Han vegret seg til å begynne med for å si ja, da han følte seg både uverdig og udugelig. Etter en tid sa han seg likevel villig til å gå inn i forkynnertjenesten, en tjeneste som kom til å vare livet ut.  Det var for øvrig i militæret hvor de fleste røykte, ble han spurt hvorfor han ikke gjorde det samme «Jeg har ikke så mye penger at jeg har råd til å røyke dem opp» var svaret.

Vinteren 1918- 1919 gikk han Bibelskolen i Bergen. Deretter ble det møtevirksomhet mange steder rundt om i landet. En periode var han også lærer ved Bibelskolen i Bergen, men slutten da han kjente på at hans kall var å være forkynner. Hele livet, bortsett fra en kort tid som arbeider i DVI, var han ikke tilknyttet noen organisasjon, men reiste fritt, der han ble spurt om å komme. Han var flere ganger både i Danmark og Sverige i tillegg et par turen over til USA.

Carsten Line opplevede å stå i flere vekkelser både på sør og vestlandet, ofte sammen med Abraham Thomson. Det var også under en møteserie i Kristiansand han møtte Borhild, hun som senere skulle bli hans kone. De giftet seg i 1935 og flytte samme år til Nestun ved Bergen. I fem år bodde de der nord, før de i 1940 flyttet til Hinna utenfor Stavanger. Her var det at han startet opp «Carsten Line Musikkhandel», en forretning hvor mange en forkynner, musikklagsgitarist og andre fikk kjøpt seg sitt instrument.

«I mor fikk far en trofast medhjelper» sier Målfrid Mersland, yngste datter av Carsten Line. «Hun var en utrolig støtte for ham hele livet. Det var hun som for det meste drev forretningen, og hadde ansvaret i hjem og familie. Hun opplevde det som et kall å være hans kone, da de møttes under vekkelsen i Kristiansand. Han hadde ikke kunnet reist så mye som han gjorde, hadde det ikke vært for henne», sier hun og fortsetter: »Far hadde en lys kristendom. Han var glad i menneske. Likte å ha folk rundt seg og var full av humør».

Carsten Line var i tillegg til forkynner en dyktig og etterspurt bibellærer. Han var ofte taler på de kjente Mosbykursene sammen med Adolf Bjerkreim.  På Evangelistens bibelkonferanse var han i flere år med som en av talerne til stor glede for de fremmøtte.

Til bladet Evangelisten var han en flittig bidragsyter, med sine mange artikler og oppbyggelige stykker. Han fikk også trykket og gitt ut oppbyggelige hefter, blant annet et med tittelen «Åndsdåp og åndsfylde». Et hefte som er like aktuelt i dag som da det kom ut.

Carsten Line døde lørdag 18 august 1968, 72 år gammel. Han fikk, slik han ønsket, stå i tjenesten til sin siste dag.

For den som ønsker å høre ham tale, er det mulig å gå inn på Sunne Ord.no hvor det finnes opptak av flere av hans taler.

Kilde: Målfrid Mersland, Bladet Evangelsiten