Av Håkon C. Hartvedt

 

Foto: Edvard Kjelle har fått en viktig plass både på veggen og i hjertene hos Evangelistens Helping Hand ( EHH) i India. Bilde av Edvard Kjelle henger enda på leprasykehuset i Bomoru.

Etter at Edvard Kjelle tok et avgjort standpunkt for Jesus som 14-åring, ble det snart hans lyst og glede å fortelle andre det han selv hadde opplevd. Og denne ilden slukket ikke. Det ble en livslang trang for ham å granske Bibelen, hente ut nærende åndelig kost – og bringe den videre, på svært mange plan.

 Kjelle ble født 3. mai 1917 i Kristiansund, og det var også i Kristiansund han fikk sin første stilling i Ordets tjeneste. Bare 18 år gammel ble han kalt til å virke som forkynner i Nordmøre Krets av Den indre Sjømannsmisjon. Og rapportene herifra forteller at han allerede da fikk være til stor velsignelse for mange.

 Etter fire år i Indre Sjø var det Ålesund Indremisjon som skulle få gleden av Kjelles rike nådegaver. Som forkynner i Sunnmøre Indremisjon fikk han stå i flere vekkelser, og han ble også brukt som lærer ved Sunnmøre bibelkurs. Videre var han også en tid sekretær i Oppland krets av Finnmarksmisjonen, bysekretær i Gjøvik Indremisjon og siden kretssekretær i Blå Kors. Her ble han riksinstruktør og hadde hele landet som virkefelt i 11 år.

 Edvard Kjelle ble også benyttet som forkynner ved bibeluker og bibelkurs både i Norge og Danmark. Han hadde rike språkkunnskaper og nøt stor tillit blant våre beste bibelkjennere. Derfor var det ikke så veldig overraskende at han ble betrodd den krevende oppgaven å redigere den norsk-hebraiske ordboken i Illustrert Norsk Bibelleksikon. Han satt også i hovedkomiteen for «Det nye testamentet på moderne norsk.»

 

Evangelisten
I 1961 ble han kalt til utgiver og medeier i bladet Evangelisten, og i 1963 ble han ansatt som forretningsfører både for bladet og Evangelistens bokhandel i Kristiansand. Han var også en drivende kraft da Evangelistens Forlag ble startet i 1967, og var formann for dette forlaget i flere år.

I 1970 ble daværende redaktør for Evangelisten, Thor Stenseth, hentet hjem til Herren, og Kjelle overtok da redaktøransvaret fram til 1984. Han bidro også selv med en rekke gode og velskrevne oppbyggelige og læremessige artikler. I tillegg oversatte han flere verdifulle artikler fra engelsk.

 

Forfatter
Edvard Kjelle hadde en god penn og hadde evnen til å framstille bibelske sannheter på en klar og lettfattelig måte. Dette resulterte i to bøker fra hans hånd. Den ene ble utgitt på Evangelistens eget forlag i 1969 og fikk tittelen: «To utvalgte skarer.» Den andre

«Ord fra korset» var det Luther forlag som gav ut i 1987. I skrivende stund forteller et kjapt Google-søk at det er mulig å få tak i begge på nettet. Det bør også nevnes at begge disse bøkene er oversatt til engelsk.

 

Bibelkonferansen
Evangelistens viktige bibelkonferanse stoppet opp i 1930.
Slik kunne det ikke fortsette mente Kjelle som var en av utgiverne som sterkest ivret for å ta denne flotte tradisjonen opp igjen. Han fikk med seg de andre på dette, og 13.-17. juli 1966 var det duket for bibelkonferanse på «Solborg ungdomsskole» i Stavanger. Den første bibelkonferansesom ble holdt av Evangelisten siden 1930. I tillegg til Edvard Kjelle var også Carsten Line, Arne Helseth-Dyrseth, Konrad Landro og Thor Stenseth med på denne konferansen, og Kjelle ble en trofast bibellærer, og en av de faste lærerne på konferansen, i 21 år.

 

Misjonstjenesten
En annen tjeneste som stod Edvard Kjelles hjerte svært nær, var Evangelistens Misjonstjeneste. Slik skriver Trygve Vasvik om dette i boken «I Livets tjeneste for Livets Herre»: – Helt fram til våren 1987 ledet han Misjonstjenesten, en virksomhet som takket være Kjelles dyktighet og pålitelighet nyter stor tillit blant misjonsvennene i vårt land.
Han fikk med seg flere turer etter at han besøkte Misjonstjenesten i India første gang i 1978.

--

Edvard Kjelle fikk hjemlov 13. januar 1988, 71 år gammel. «Et arbeidsjern av de sjeldne», het det i Evangelisten nr. 2 1988.