Av John Roger Nesje

Har du opplevelsen av at din bønn bare når til taket? At ingen hører deg? Lurer du av og til på om Gud hører din bønn?

Jeg har det slik noen ganger. Og jeg antar du også kjenner på dette. Er du der Gud? Hører du hva jeg sier? Og av og til føler vi at vi må rope for å forsøke å få han til å høre på oss. Hører virkelig Gud når vi ber? Er han langt borte?

Vi er ikke alene om dette. Det er godt å lese i Bibelen om andre sine opplevelser. Bibelen er ærlig. Det kan i alle fall virke som at David hadde den samme opplevelsen noen ganger. Se bare noen utvalgte vers fra Salmenes bok her:

Salme 4:2 Når jeg roper, da svar meg, min rettferdighets Gud! … Vær meg nådig, hør min bønn!

Salme 5:3 Hør når jeg roper om hjelp, min konge og min Gud! For til deg ber jeg.

Salme 22:3 Min Gud! Jeg roper om dagen, og du svarer ikke - og om natten, jeg tier ikke.

Salme 27:7 Herre, hør min røst når jeg roper, vær meg nådig og svar meg!

Salme 28:1 Til deg roper jeg, Herre. Min klippe, vær ikke døv imot meg.

Salme 119:145 Jeg roper av hele mitt hjerte, svar meg, Herre!

Det er faktisk trøst i å lese at til og med David kjente på behovet for å rope til Gud. Og opplevelsen av å måtte nøde Gud om å høre, og svare. David altså. Han ropte til Gud. Han ropte om å bli hørt.

Og ikke minst opplevelsen av å være helt alene. Jeg antar at du, slik som jeg, også noen ganger har det slik. Slik som disse versene fra Salmenes bok skildrer:

Salme 10:1 Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du ditt åsyn i trengselstider?

Salme 13:2 Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for evig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg?

Salme 44:24-25 Våkn opp! Hvorfor sover du, Herre? Våkn opp, forkast oss ikke for evig tid! Hvorfor skjuler du ditt åsyn? Hvorfor glemmer du vår nød og vår trengsel?

 

Undrer du på hvor Gud er blitt av? Kjenner du deg forlatt? Du er ikke alene om denne opplevelsen heller. Noen før oss har hatt det slik. Det er trøst i å lese dette.

 

Så hva har Herren selv sagt om disse ting. Jo, skriften sier at Herren ser våre tanker.

Slm 44:22 Han kjenner jo hjertets skjulte tanker.

Slm 94:11 Herren kjenner menneskenes tanker.

Luk 9:47 Men Jesus visste hva for tanker de hadde i sitt hjerte.

Slm 139:4 For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen.

 

Så vi behøver ikke engang å rope. For Skriften sier at Herren ser våre tanker.

 

1.Joh 5:15 og dersom vi vet at han hører oss, hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos ham.

1.Pet 3:12 For Herrens øyne er over de rettferdige, og hans ører er vendt til deres bønn.

 

Og vi vet at vår Herre og Gud aldri forlater oss! Han går ved vår side. Alltid. Heb 13:5 Jeg skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Jes 49:15 Glemmer vel en kvinne sitt diende barn, så hun ikke forbarmer seg over sitt livs sønn? Om også de glemmer, så glemmer ikke jeg deg.

Tror du på Guds ord? Tror du at Guds ord er sannhet. Ja da skal du vite at han ikke kan lyve. Og da vet du at Han hører deg, fordi Han har lovet det i sitt ord, og Guds ord er sannhet. Og i Guds ord står det skrevet at han hører vår bønn og han forlater deg aldri. Derfor vetvi at han hører oss når vi ber. Derfor vet vi at han alltid omgir oss og er oss nær.