Romerne okkuperte Israel fra år 63 f.Kr. Fra den tid ble landet styrt av herskere og okkupanter fra fremmende land.

Landets grenser ble mange ganger endret og kjente områder fikk nye navn. Romerne nektet jødene å bo i Judea, og jødene ble spredt til andre nasjoner og kulturer. Gjennom generasjoner glemte jødene aldri sine røtter, og håpet om å vende tilbake til fedrenes land var alltid levende. Rundt om på alle kontinent var det noen som ba: Neste år i Jerusalem! 

Bibelen bruker ordet Jødeland (Luk 1,5) på Israel, blant romerne ble det navnet på regionen Palestina. Fra 1517 og til 1917 var landet under tyrkisk okkupasjon. I Israel var det mye ørken, og Mark Twain bekrefter dette fra sine reiser. I 1867 startet han en pilegrimsreise og om høsten kom han til Israel og Jerusalem. Rapporten som ble skrevet om landet, er mye det samme som står omtalt i 5 Mos 29,23: «– svovel og salt, hele dets jord oppbrent, så den ikke kan bli tilsådd og ikke gi grøde, og ingen plante kan vokse der...»

Fra Mark Twains dagbok blir det fortalt om et land med lite folk, og at det er behov for at det skjer en befolkning. Få år etter starter den moderne jødiske innvandring til fedrenes land. Det har hele tiden bodd jøder i landet, men fra alle land begynner nå jødene en reise til Israel. Kibbutzlivet starter og Herren sier ved profeten: «Se, jeg samler dem fra alle de land som jeg drev dem bort til i min vrede og harme og min store forbitrelse, og jeg vil føre dem tilbake til dette sted og la dem bo trygt. De skal kjøpe marker for penger og skrive kjøpebrev og forsegle dem og ta vitner, i Benjamins land og i landet omkring Jerusalem og i Judas byer, både byene i fjellbygdene og byene i lavlandet og byene i sydlandet. For jeg vil føre tilbake deres fangne, sier Herren.» Jer 32,37- 44.

Herren har hand om det juridiske, og i 1917 ble Balfourerklæringen skrevet, San-Remo avtalen i 1920, FN vedtak i 1947 og Israel ble på nytt etablert i mai 1948.

I 2000 år var jødene spredt blant alle folkeslag. Vi er en generasjon som er vitne til at jødene kommer tilbake til Israel. Vi ser det med våre øyner. Det er Guds mirakel i en moderne tid. Mye drukner i politikk og sterke meninger, men vi ser Bibelens løfter som går i oppfyllelse. Gud er trofast.