Av Ivar Gjerdi

«Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram.» Jesaja 43, 18-19.

Profeten Jesaja formidler Herrens budskap om det nye som skulle skje og som skulle spire fram. Det er like aktuelt også i dag, til stadig nye slekter om det nye og frigjørende som kan skje i alle menneskers liv. Det er også naturlig å tenke på det som hver vår skjer i naturen. Under snø og is kommer spirene fram. Denne spireevne er et ubeskrivelig mysterium og et stort under hver gang det skjer.

Det finnes vel en indre lengsel hos de fleste om å få oppleve at det skal skje noe nytt i livet, en indre fornyelse og vekst. Gud er alltid opptatt av å hjelpe oss til å søke ham og finne ham i Ordet, slik at det nye livet kan spire fram.

Profeten Jesaja var sendt av Herren for å gi folket nytt håp. Han møtte et folk som levde i mismot og håpløshet. Når de så framover så de ingen framtid, og så de seg tilbake ble de motløse med tanke på veien de hadde gått. Da er det Jesaja roper ut sitt budskap, han varsler en ny tid. Noe nytt skal spire fram. «Dere skal ikke minnes de første ting, ikke tenke på det som hendte før. Se, jeg gjør noe nytt.»

Det er altså ikke vi, men Herren som skal gjøre det. Han vil være i blant oss på en slik måte at vi kan kjenne og merke at det er Herren som lar noe nytt spire fram Det var lenge profetert om at Messias skulle komme. «Og Jesaja sier: Isais rotskudd skal komme, han som reiser seg for å herske over folkene, til ham skal folkeslagene sette sitt håp.» Rom. 15,12.

Og som ledd i dette frelseshistoriske perspektiv grep Gud inn med sitt frelsesverk. Det er beretningen om hvordan Gud ble menneske, budskapet om Ham som kom og tok vår synd og skyld på seg. Han kom for å gi frelse og evig liv, der det før bare rådet ufred, håpløshet og død. Han innviet en ny og levende vei for oss, til himmel og evig salighet. Hebr. 10,19. Og en dag vil Guds store verk spire fram i full blomst i en helt ny og fullkommen verden. «For som jorden lar spirene vokse, som en hage lar frøene gro, slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag.» Jesaja 61,11.

«Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.» Joh. Åpenbaring 21,5.