Av Eivind Flå

Jerm 29,5: «Bygg hus og bo i dem! Plant hager og spis deres frukt!»

 I 1871 brant store deler av Chicago ned til grunnen. En av dem som mistet både møtelokale og hjem, var den kjente predikanten D. L. Moody (1837-99). Da alt gikk opp i flammer, ble det sagt: «Han fikk ikke reddet noe, unntatt sitt omdømme og sin Bibel.» I denne situasjonen opplevde Moody et fornyet kall til tjeneste som verdensevangelist. Han ble en nittenhundretallets Billy Graham. Chicago ble bygd opp igjen, og er nå USAs tredje største by. Byens motto er «Urbs in Horto», som er latin, og betyr: «By i en hage». I dag administrer byen til sammen 552 parker, som dekker et areal på 30 kvadratkilometer. Den største av disse rekreasjonsparkene heter Lincoln Park.

I Bibelen møter vi også et budskap om «Urbs in Horto», en by i en hage. I Åpenbaringsbokens to siste kapitler, skuer Johannes inn i en ny himmel og en ny jord. I Åp 21,2 står det: «Og jeg så den hellige by, det nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgom.» Det nye Jerusalem fremstår samtidig både som en by og som en hage. Det profetiske bakteppe er en kombinasjon av hva Skriften sier om Edens hage og Davids stad, Jerusalem. Et løfte som forener Jerusalem og Eden finner vi også i Jes 51,3: «Herren trøster Sion (Jerusalem), trøster hennes ruiner og gjør ørkenen der lik Eden og ødemarken lik Herrens hage. Fryd og glede skal finnes der, takk og lovsang.» Tidligere Stavangerbiskop, Carl Marthinussen, har formulert denne fremtidens by og hage slik: «Og salighetens tonevell skal bruse som et hav, som sus av skog en sommerkveld når himlen er som rav. Og gjenfødt all naturen er, og ingen skygge faller mer. Og alt av skjønt mitt øye så, ny glans og glød vil få.»

Edens hage omtales første gang i 1 Mos 2,8-14. Gud plasserte ikke de to første menneskene i en ørken, men i en frodig og vannrik hage. Når det gjelder Jerusalem, så er den omtalt hele 764 ganger i Skriften. Det Jerusalem som vi ser i Israel i dag er omgitt av tårer. Ved klagemuren står enda Israels barn og gråter. En dag skal dette endres, og det blir en himmelsk forening mellom Eden og Jerusalem. Bibelen både begynner og avsluttes slik med budskapet om en hage. Vi skal også merke oss at avslutningen av Bibelen er større enn begynnelsen. Omega er mektigere enn alfa. Det fremtidige paradis er ikke bare det tapte og gjenfunne paradis, men fremfor alt et himmelsk, evig gjenvunnet og herliggjort paradis.

Imellom Edens hage og fremtidens hage, omtaler Bibelen Getsemanehagen (Joh 18,1) og oppstandelseshagen (Joh 19,41). Det er Jesu død og oppstandelse som gjør at det er en forbindelse mellom det stengte paradis i Eden og hva Åp 2,7 omtaler som «Guds paradis». Jesu stedfortredende død er nøkkelen til et fremtidig «Urbs in Horto» for fortapte syndere. Jesus døde for å gi oss livet. Jesu kors er livets tre!

I evigheten skal Jesus, det sanne lys, gjøre vår fremtid lys og lang. I fortapelsen er det mørkt. I himmelen opplyser Lammet Staden. For Lammet selv er dens lys. Mørkets gjerninger og konsekvenser er borte. Ved syndefallet kom tårene, sorgen og fortvilelsen. Vi kjenner derfor både jammerdalen, tåredalen og dødsskyggens dal. I den evige Guds stad, er alle livets prøvelser kommet til ende.

I Fil 3,20 står det: «Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser.» Vi kommer til å kjenne oss hjemme i Det nye Jerusalem. Gud har skapt mennesket med større forventning enn bare det som har med denne verden å gjøre. Vi er skapt til å leve i samfunn med Herren, og til å vente på ham. Vi har våre egentlige verdier hjemme hos Gud. Når alt annet forgår, er det noe som der består. Vi har vårt hjemland i himmelen.

I Edens hage møtte den gamle slange opp med spørsmålet: Har Gud virkelig sagt? Så fort mennesket lyttet til dette spørsmålet, var fallet en realitet. Så kom dommen, og mennesket ble stengt ute fra hagen. I fremtidens hage er selve syndens mulighet borte. Velsignelsen har erstattet forbannelsen. Livet har for evig overvunnet døden. Slik ender Bibelens sanne beretning om en hage og en by. Nå er det blitt en by i hagen – Urbs in Horto.

I Høys 8,13 sier bruden så fint til brudgommen: «Du som bor i hagene! Venner lytter til din røst, la meg høre den!»