Av S.O. Modalsli

Dersom vi er barn, er vi også arvinger. Om man tjener hos en mann i mange år, blir man ikke arving for det. Det er barnene som arver. Og til barn må vi fødes – ikke oppdras.

Man kan tale om oppdragelseskristendom, - men ingen i hele verden blir et Guds barn uten å være født til det. Til barn må vi fødes. Vi kan ikke arve den evige, uvisnelige arv hos Gud uten å være født til barn av ham. Dersom vi er barn, er vi arvinger! Selv om man er professor i teologi som en Nikodemus, får man høre av Jesus: Dere må fødes på ny. Om man har kunnskap og dannelse som Paulus fra Tarsus, forfølger vi Jesus uten å være født av ham.

Før vi blir født, er vi døde! Vi er døde i synden. Paulus sier: Også dere gjorde han levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder. Ef 2,1.

Om du er født i dag, så er du dog arving, Guds arving og Kristi medarving. Som Jesus oppstod av graven påskedag, oppstår vi av syndens grav til et evig liv med Jesus!

Peter sier: Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. 1.Pet 1,3.

Hvorved er vi født? Apostelen lærer at vi er født ved Guds ord: Dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig sæd, ved Guds ord, som lever og blir. 1.Pet 1,23. Ved Guds ord blir vi Guds barn. Og ved Guds ord fødes vi til en arv, som ingen kan gi og ingen kan ta.

Vår arv kan ingen tyv bryte inn og stjele, og vår arv er brannfri.

Da den store brann gikk over Chicago, brant alt det Moody hadde. Han reddet seg med sin familie og sin – bibel. Man beklaget at alt strøk med i brannen. Men Moody sa: «Jeg har en god del igjen som jeg ikke har mistet.» «Har du eiendeler på andre steder?» Han svarte: «Ja, det er med meg som med Banderbiltene, jeg har så meget at jeg vet ikke hvor meget jeg eier.» Den som seirer, skal arve alle ting. Og han visste ikke hvor meget det var.

Kristen, du har en arv som han vil gi deg på sin dag. Som Jesus får sin arv, får du din! Vi skal arve med Jesus. For vi er bror og søster til Jesus. Du har en nær slektning på tronen. Jesus sier: Jeg går til min Far og deres Far, til min Gud og deres Gud. Joh 20,17. Jesus skammer seg ikke ved å kalle oss brødre. Som brødre og søstre til Jesus skal vi en dag få vår uvisnelige arv.

Gud, min broder, under over under,

Større nåde aldri tenkes kan,

For ved Jesu side det meg setter,

Gir meg rett til samme arv som han.