Da Gud satte Abraham på prøve ble brennofferet laget på Moriafjellet i Jerusalem.

Fjellet var en fin høyde og ble senere brukt som treskeplass. Kong David kjøpte stedet. Senere bygget Salomo templet, - Herrens hus. «Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem, på Moria-fjellet. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David, på det stedet David hadde gjort i stand, på jebusitten Ornans treskeplass.» 2Krøn 3,1.

På dette fjellet i dag står Klippedommen. Bygningen står på 12 søyler og bærer selve bygningen som er åttekantet. Den har fire utganger, mot øst, vest, sør og nord. Tverrmålet er ca 46 meter. På selve bygningen står en 30 meter høy kuppel som gjør bygningen til et kjennemerke i Jerusalem. Selve formen og arkitekturen forteller at bygningen er inspirert av tidligere kristen byggverk.

Bygningen blir ofte fremstilt da kalifen Omar inntok Jerusalem i år 638 e.Kr., men det blir ikke holdt offentlige prekener eller bønner vendt mot Mekka. Moriafjellet i Jerusalem er ikke omtalt i Koranen, men i ettertid blir det sagt at Muhammed skal ha vært i Jerusalem, og Klippedommen er mer et minnesmerke etter dette besøket. På tempelområdet ligger Al-Aqsa-moskéen fra fra ca 638 e.Kr. Da korsfarerne inntok Jerusalem i 1099 ble denne moskeen brukt som tempelridderordenen, og var det frem til Saladin tok Jerusalem i 1187. Klippedommen brukte korsfarene til kirke. 

Fra Konstantins tid har det stått fire kirker på tempelområdet. Byggestilen forteller at «klippedommen» er en av disse, og arkitekturen røper at den er blitt bygget etter Diokletian og før Justinian, rundt det fjerde eller femte århundre.  Det er ikke første gang, hverken i gammel eller nyere tid, at muslimene overtar områder og bygninger og gjør det til sitt minnesmerke og bønnested. I en offisiell guidebok fra 1924, utgitt av det Øverste muslimske Råd i Jerusalem, står det at stedet er identisk med stedet hvor Salomos tempel stod. 

Bibelen er Israels skjøte til landet og Jerusalem,- her står også planene videre:

«Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det.

Mange folkeslag skal gå av sted og si: Kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandre på hans stier! For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem.» Jes 2,2-3.