Av Roald Evensen - forkynner i Indremisjonsforbundet

 

På en av mine reiser høsten 2020 besøkte jeg Uskedalen i Kvinnherad. Jeg bodde i et hjem med lange gode røtter til misjon og utbredelse av Guds ord. Hjemmet hadde tidligere huset misjonslederen Tormod Vågen (1903-1970), mangeårig leder i NLM.

Det skulle være «korona basar» på bedehuset og jeg skulle ha andakt. Teksten var Hebreerbrevet 11.13-16:

« Alle disse døde i tro, uten å ha fått det som løftene talte om. Men de hadde sett det langt borte og stolte på det. De hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden. For de som taler slik, gir dermed åpenbart til kjenne at de søker et fedreland. Og hvis det var det landet de var kommet ut fra, de hadde i tanke, ville de hatt mulighet til å vende tilbake. Men nå lengter de etter et bedre, det vil si det himmelske. Derfor skammer ikke Gud seg over å bli kalt deres Gud, for Han har gjort byen i stand for dem».

I forbindelse med andakten siterte jeg fra sangboken på nr. 858: « Eg er ein gjest i verda», en mektig sang som tar for seg mange gode og viktige sannheter. Da vi kom hjem etter en vellykket koronabasar med rekord inntekt, sier Tormod, mannen i huset,  til kona: «I dag ble sangen min sitert/sunget i andakten på bedehuset». Vendt mot meg sier så Tormod:» Denne sangen oversatte Tormod Vågen inne i denne ståva,- og den skal synges i min begavelse.» Det ble en litt spesiell atmosfære i rommet og vi samtalte litt over andaktens innhold.

Eg er ein gjest i verda,
På reis som framad her.
Den trøyst eg har på ferda:
Min heim i himlen er.
Langt bort om tidens strand,
Der strålar livsens land.
Eg er ein gjest i verda,
Min heim i himlen er.

Reiseklar

Det Norske folk er et reisende folk under normale tider. Vi vet alle hvor viktig det er å være reiseklar. Skal vi utenlands må vi alltid ha gyldig pass og en tydelig definert avgangstid om vi vil forflytte oss med for eks fly. Det er mindre kjekt å komme for sent til avgang og på toppen ha et pass utgått på dato i lommen. I en av våre bedehussanger synger vi: «Vi bor ei her, vi er jo bare gjester». Bibelen vitner på ulike måter og gjennom ulike bilder hvor viktig det er å være reiseklar. Dagen for oppbrudd og avreise fra denne jorden og tilværelsen kan komme når tid som helst. Inntil nå har Guds praksis dreid seg om å hente mennesker enkeltvis ut av tiden gjennom død. Det er noen få eksempler på at Gud tok noen ut av tiden og inn i evigheten ved «bortrykkelse.» Tenker her på Enok, Moses og Elia. Ved bortrykkelse der vi skal møte Jesus i skyen, har Gud en plan om å gjøre det skikkelig stort for mange Jesustroende på samme tid.

Reisefeber

Jeg må ærlig talt få uttrykke at jeg kjenner på litt reisefeber om dagen. En reisefeber som søker mitt hjemland i himmelen! Som troende i Norge har jeg et statsborgerskap både i Norge og i Himmelen. Født i Norge og født ved troen på Jesus til det Himmelske og det nye Jerusalem.  Til deg som måtte lese disse ordene vil jeg til slutt bare si: Himmelen arbeider på spreng med å legge siste hånd på veket, for at vi som har håp etter Guds løfter ikke skal savne noen ting fra dette oppholdet på jorden.

Reisebud

Han snart vil senda bud,
og henta heim si brud.
Eg er ein gjest i verda.
Min heim i himlen er.