I en radioandakt hørte vi om en dame som ønsket seg en jobb der hun kunne være til mer glede for sine medmennesker. Ønsket ble oppfylt. Hun ble ansatt i Norsk Tipping A/S, og hennes oppgave ble bl.a. å kontakte heldige vinnere.

Alle som fikk meldingen om at de hadde vunnet, ble nesten ute av seg av glede. En mann fortalte at hans kone tok telefonen og fikk en slik melding en gang, og han kunne nesten ikke huske at han hadde sett henne så strålende glad!

Jeg har også fått en overordentlig fin stilling. Jeg er ansatt som sendebud fra Gud. Min oppgave er blant annet å gi mine medmennesker en gledelig melding. Nå er altså turen kommet til deg. Du ville kanskje satt større pris på en melding om at du hadde vunnet i tipping, men tro meg – jeg kan melde at du er tildelt langt større verdier enn Norsk Tipping A/S noen gang har hatt dekning for.

Jeg kan her og nå meddele deg fra høyeste hold at du har arvet. Arven er en testamentarisk gave fra himmelens Gud. Testamentet er gyldig. For hvor det er et testamente, er det nødvendig at den som opprettet testamentet, blir godtgjort å være død; for et testamente kommer først til å gjelde etter døden, da det aldri har kraft så lenge den lever som opprettet det, jfr. Heb 9,16-17. Han som opprettet dette testamentet, døde på Golgata kors. Etter den stund er det ingen som behøver å gå ut av tiden og inn i evigheten uten å eie det evige livet. Testamentets ordlyd er nemlig som følger: Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 1.Joh 5,11.

Nå er det også å si at du er ikke nødt til å ta imot arven. Det er opp til deg. Du har full rett til å si «nei takk» og ta følgene av det. Da har du ingen andre å skylde på når du går fortapt. Nekter du å ta imot Guds gave, bedrøver du giveren, - og du vil bebreide deg selv i all evighet.

I alle fall – Så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn. Joh 3,16. Og alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud. Joh 1,12-13. Dette er tydelig tale. Alle dem som tok imot ham, er født av Gud. Tenk, ektefødte barn av Gud! Det er for tanken altfor stort, men det er like sant for det. Slik lyder nå engang Herrens ord, og noe annet har vi ikke å holde oss til i denne sak. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn. 1.Joh 5,13. Ingenting er bedre og sikrere enn å ha det skriftlig.

Men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Rom 8,17. I det 29. vers vil du se at Jesus er blitt den førstefødte blant mange brødre. Det er oppfyllelsen av profetien i Salme 89,28: Og jeg vil gjøre ham til den førstefødte. Han er altså ikke «Guds enbårne Sønn» lenger. Han har fått «mange brødre». Blant dem er han den førstefødte. Lina Sandell formulerer seg slik:

Er det sant at Jesus er min broder?
Er det sant at arven hør’ meg til?
Å, så bort med alle tårefloder,
bort med alt som her meg engste vil.

Den som har Sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds Sønn, han har ikke livet.