Av Sigmund MågeDerfor mister vi ikke motet. Og selv om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes vårt indre dag for dag. 2. Kor. 4,16.

            Vi er begynt på et nytt år. Mange har tradisjon av å gi seg selv nyttårs løfter. Det kan være ting man ønsker å vende seg fra eller ting man vil begynne på. Eller det kan være å fornye nyttårsløftet fra ifjor. Nyttårsløfter kan være nyttige. Men det noe som er mye viktigere.

            For en kristen er hvert år et nytt nådeår. Ja, ikke bare hver år, men også hver dag. Mange har et broderi i glass og ramme med teksten: Herrens miskunnhet er ny hver morgen! Disse ordene er hentet fra Klagesangene 3, 22-23 Herrens miskunn er det at det ikke er ute med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen, din trofasthet er stor. Og hvis vi skulle være engstelige for hvor lenge Herrens miskunnhet eller nåde varer, så har Gud gitt oss et ord i Salme 30,6a: For et øyeblikk varer hans vrede, en livstid hans nåde.

            Nådens år begynte da Jesus kom til vår jord. Noe av det første Jesus sa etter at han steg offentlig fram var; ...å forkynne et nådens år fra Herren. Luk. 4,19

            For den som ennå ikke har fått sin sak med Gud i orden, er dette din mulighet: Se, nå er nådens tid, se, nå er frelsens dag. 2. Kor. 6,2c. Frelsens dør er ennå åpen, men den vil en gang bli lukket. Derfor lyder det fra den nådefulle Gud: Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter...Heb. 3, 7-8a. En dag slites sølvsnoren over (se Predikeren 12,6). Da er det for sent.

            For mange blir overgangen til et nytt år også et varsel om at nå har vi lagt bak oss enda et år av vår livslengde. Dette gjelder jo alle mennesker i alle aldre. Men blir særlig aktuelt å tenke på for oss som tilhører den eldre garde.

            Og kanskje er det noen av oss som kjenner på at kroppen er ikke like god som før. Noen må erkjenne at når Paulus taler om at vårt ytre menneske går til grunne, ja, så gjelder det akkurat meg. Dette at det ytre menneske eller kroppen påvirkes av alderen er noe vi alle vet. Men dette gjelder ikke vår ånd eller indre menneske. Tvert imot sier teksten vår: Vårt indre fornyes dag for dag. Vi kan møte mennesker i alle aldre som er fysisk svekket, men som er ung og vital i sitt indre.

             Akkurat som den fysiske kroppen trenger næring – slik er det også med vårt indre menneske. Ordet og bønnen er noe av det viktigste for et sunt kristenliv. Har vi forsømt dette og kommet på avstand, da er det behov for en general fornyelse. Det kan være mange grunner til at en sjel er kommet på avstand. Men veien til fornyelse vil alltid være åpen.

            I Salme 73 forteller Asaf om sin nedtur i troslivet. Men en tur innom Guds helligdommer endret alt. I siste vers av Salmen lyder det: For meg er det godt å holde meg nær til Gud. Vers 28a

            Evighetshåpet er som en lysende stjerne der fremme. De rettferdiges sti er som et strålende lys, som blir klarere og klarere til det er høylys dag. Salomos ordspråk 4,18. For Paulus var det å komme hjem til Jesus det største som kunne hende ham. ...jeg står rådvill  mellom to ting, idet jeg har lyst å fare herfra og være med Kristus, for dette er meget, meget bedre; men å bli i kjødet er nødvendig for deres skyld Fil. 1,23-24 (30 oversettelsen).

            Men også hva det ytre menneske angår har vi de herligste løfter . Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe  med min rettferds høyre hånd. Jes. 41, 10. Ja, men hva med alderdommen?  Like til deres alderdom  er jeg den samme, og til dere får grå hår, vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere, jeg vil bære og redde dere . Jes. 46,4

            Guds ord kommer oss i møte for å dekke alle våres behov. Godt nytt år!