Av Carl W. Berg

Alt hva dette herlige ordet «fullbrakt» innebærer, kan ingen tunge tolke, heller ingen penn beskrive, men Gud være lovet: Det går an å tro det, og den som tror det, får oppleve at frelsen er en realitet.

Jo, Jesu fullførte Guds frelsesplan med oss mennesker, så fullkomment at der finnes ikke en tøddel som skal legges til eller trekkes fra.

Der er to ord som skiller alle verdens religioner fra den sanne, nemlig ordene «gjort» og «gjøre».

Alle menneskelige religioner konsentrerer seg om ordet «gjøre», men evangeliets herlige budskap er et fulltonende budskap: «Fullbrakt». Alt som skulle gjøres for menneskenes frelse er»gjort». På Golgata kors satte Jesus kronen på et fullkomment frelsesverk, og det ble gjort én gang for alle.

Den meget benådede predikant, Henry Reed, sa en gang i sin tale: - etter å ha preket i over 45 år, vil jeg minne dere om, at det evighetshåp som stråler i min sjel med uforgjengelig glans ikke er bygget på: min tro, skjønt der står skrevet: «Uten tro er det umulig å tekkes Gud».  Det er heller ikke bygget på: min gjenfødelse, skjønt der står skrevet: «Uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike». Det er ikke bygget på min helliggjørelse, skjønt det står skrevet: «Uten helliggjørelse skal ingen se Gud».

Jeg takker Gud for disse herlige gaver, men de har ikke sonet min synd. Hverken troen, gjenfødelsen eller helliggjørelsen døde for meg.

Mitt håp står alene til giveren, Guds enbårne sønn, ved hvem jeg er rettferdiggjort uforskyldt av nåde. På hans fullbrakte verk hviler alene min sjels håp. Kun han er gitt meg visdom, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning.

Under siste verdenskrig avla en soldat følgende bekjennelse: «Da jeg i 1939 gikk inn i krigen, tenkte jeg bare på ett kors, nemlig «jernkorset» - som står for utmerkelse. Da jeg ble liggende såret og hjelpeløs på slagmarken, tenkte jeg bare på de «Røde kors» som kunne hjelpe meg og binde mine blødende sår. Men da jeg lå døende, hadde jeg bare ett håp, og det var Jesu Kristi kors!