av Johnn R Hardang.

 

 - Se på fuglene under himmelen!

 Slik sa Jesus det en dag til sine disipler. Han sto på Saligprisningenes berg og holdt sin berømte bergpreken. Kanskje fløy det en fugleflokk over hodet hans da han sa det.

Det finnes omtrent 9000 fuglearter i verden. Forskjellige i størrelse og fasong, fjærkledning og kosthold, vaner og oppholdssteder. Den minste fuglen vi kjenner, er biekolibrien. Den bor på Cuba, veier ca 2 gram og måler 5,5 cm fra stjerten til nebbet. Tar du bort stjerten og nebbet, måler kroppen 2,5 cm.

Den tyngste fuglen vi kjenner, er strutsen. Den kan veie opp til 200 kg. Og blant fuglene som er i stand til å fly, er vandrealbatrossen størst, med et vingespenn på 3.5 meter. 

 Å studere fuglene i Bibelen er ikke bare spennende og interessant. Fuglene har også mye viktig å lære oss. De hører til blant Guds dyktigste predikanter.

 Noe av det mest fasinerende å studere, er den gruppen som kalles trekkfuglene. Avstanden de hvert år tilbakelegger, presisjonen de utviser når det gjelder reisemålet, og hvor nøye de følger med på tiden, er både imponerende og umulig å kunne forklare.

La meg ta et par eksempler: 

Rødnebbterna veier mellom 90 og 120 gram. Den hekker høyt oppe i nord – i Alaska, i Cananda. på Grønland, i Lappland og i Sibir. Men før vinteren flyr den til sydspissen av Sør- Afrika og Sør-Amerika. Det er en reisestrekning på 35 000 km.

Heiloen hekker i Alaska, men overvintrer på Hawaii. Det betyr at de flyr over en åpen havstrekning på 3 500 km – uten en eneste mulighet til mellomlande og hvile. Hvordan kan den makte dette?

En av de eldste henvisningene til trekkfuglenes reisevaner i verdenslitteraturen, er å finne i Bibelen. Mer enn 600 år f.Kr skriver profeten Jeremia det slik:

- Selv storken under himmelen kjenner sine tider, og turtelduen og svalen og tranen passer tiden når de skal komme. Men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Jer 8,7

Og noen vers tidligere sier han:

- Så sier Herren: Hvis noen faller, står de da ikke opp igjen? Går noen bort, vender de da ikke tilbake igjen?

 Hvorfor er folket her i Jerusalem falt fra med et evig frafall? De holder fast ved sitt svik, og vil ikke vende tilbake. Jer 8,4-5

 Jeremia sier: Fuglene er klokere enn menneskene! Tenk om folket mitt kunne lære av trekkfuglene!

Hva kan vi lære av trekkfuglene? La meg få peke på tre ting.

 

For det første: Du som har gått bort fra Gud, du skulle vende tilbake igjen! Som trekkfuglene flyr bort, men alltid kommer tilbake.Et av Bibelens sterkeste kapitlene i Bibelen, er Luk 15. Her hører vi om noen som kom bort, men som fant vegen tilbake: En sau rotet seg bort, men ble båret tilbake av hyrden. En sølvmynt falt bort, men ble løftet opp av en kjærlig hånd. En ung gutt gikk bevisst bort, men fant veien tilbake til sin far.

Slik skulle også du gjøre, enten du har rotet deg bort, falt bort eller bare valgte å gå: Du skulle vende om til Gud!

 

For det andre: Du skal leve i daglig omvendelse. 
Trekkfuglenes reise fra nord til sør og fra sør til nord, er ikke en engangsopplevelse. Det skjer hvert år. Det skjer hele livet. Det ligger i deres natur.Heller ikke et menneske vender om en gang for alle. Jo, i det øyeblikket et menneske vender om og gir seg over til Gud, blir det frelst og født på ny. Det er en engangsopplevelse. Men også en kristen kan rote det til for seg i livet, og snu ryggen til Gud og sannheten. Da gjelder det å ikke bli værende i rotet, men vende tilbake til lyset og sannheten.

2 Kor 7,8-10 forteller om en bedrøvelse etter Guds sinn og en omvendelse som ingen angrer. Og dette er skrevet til en kristen menighet. Jo, vi kan falle i synd, men ikke leve i synd. Vi skal vende oss fra den. Dette er en omvendelse som ingen angrer. Israel ville ikke, sier Jeremia. Hva vil du?

 

For det tredje: Vi skal ikke være her bestandig.
Det er med de kristne som med trekkfuglene: Når høsten og vinteren nærmer seg, trekkes fuglene mot et varmere land. Til himmellandet. Noen trekkfugler flyr sørover alene. Og helst om natten. Det samme skjer når en kristen dør: Han flytter bort fra legemet. Ut av verden. Og hjem til Herren.

Andre trekkfugler flyr sammen og samtidig. De flyr både natt og dag. Det samme vil skje når Jesus kommer igjen for å hente sine: Da løfter Guds folk vingene, forlater denne verden og flytter hjem til Gud.

For en dag det vil bli!