Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier: Kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn! For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt – Salme 83. 

I årene som fulgte etter den første verdens krig, vokser det et hat mot jødene i Europa. I Tyskland får hatet et stor feste, og Adolf Hitler mente at det tyske folks germanske blod ble forgiftet ved blandingen med det jødiske. I boken «Mein Kamf» får jødene skylden for det meste, og det blir boikott av jødiske butikker. På vinduer og dører til jødiske handelsmenn blir det malt med store bokstaver: Jøde!

Krystallnatten er betegnelsen for det som skjedde natten mellom 9.og 10.november 1938. Det ble en dramatisk opptrapping av jødehatet i Tyskland og Østerrike. Det var omlag 200 jøder som ble drept og 1400 synagoger ble nedbrent. 7500 jødiske butikker ble ødelagt den natten og neste dag var gater og fortau fulle av knuste glass. Navnet «Krystallnatten» kommer av dette. I tillegg ble mange jødiske hjem rasert og jødiske gravsteder ble ødelagt. I dagene og ukene som fulgte ble mange tusen jøder arrestert. I september 1941 fikk alle jøder i Tyskland påbud om å bære den gule jødestjernen, og videre ble det iverksatt deportasjon av jøder.

Krystallnatten ble jødehatet satt i system. Dette resulterte i konsentrasjonsleirene. Årsaken til at 6 millioner ble utslettet, var utelukkende fordi de var jøder.

Det er viktig å fortelle om det som skjedde! Mye av bakgrunnen for Krystallnatten 1938 er aktiv i Europa i dag. Mens det på skoleplassen blir ropt: «Din jøde», er det mange politiske vedtak som ikke anerkjenner jødene eller Israel.

Antisemittisme er et gammelt hat mot jødene. I Bibelen kommer dette klart til utrykk i Esters bok. Perserkongen, Ahasverus fikk en dårlig rådgiver og den onde Haman ble i front med hatet mot jødene i det persiske rike. Sammen med perserkongens likegyldighet ble alliansen stor og vedtak på og utslette alle jødene i det mektige rike. Med bønn og rop om hjelp til Israel Gud, ble det hele avverget og jødehateren Haman ble hengt i galgen som han selv hadde laget til jøden Mordekai, fosterfaren til dronning Ester. Bibelen forteller: «Den som graver en grav, skal falle i den. Den som velter opp en stein, på ham skal den rulle tilbake.» Ord 26,27.

I FN er det flere resolusjoner mot Israel, og stadig fordømmelse fra EU, terror fra Hamas og Hizbollah. Oslo-avtalen er heller ikke noen unntak. Det handler om at jødene ikke har noen rett til deres fedres land.

Det Danske Bibelselskap har gitt ut «Bibelen 2020». Arbeidet med å gi ut denne bibelutgaven har pågått lenge, og underlig å lese at navnet Israel er tatt bort. En tankevekker at også teologien ønsker å slette sporene etter jødene.

Navnet Israel er både et personnavn og navnet på landet Gud gav deres fedre. I Betel i Samaria ble det en kamp mellom Jakob og Herren. Herren sa: «Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel, for du har kjempet med Gud og med mennesker og vunnet.»1Mos 32,28.

I Samlenes bok er navnet Israel et hedersnavn, og Herren blir selv omtalt med dette navnet: «Lovet være Gud Herren, Israels Gud. Han er den eneste som gjør undergjerninger». Sal 72,18.

Trendene er tydelige. Det er et stadig press mot jøder og landet de tilhører. Det er viktig å si det samme som det bibelen sier, - både om folket og om landet. Gjør det til et bønneemne! Araberverden bør også stå på vår bønneliste. Verdens håp er til Israels reddningsmann! Den store endringen har å gjøre med jødenes annerkjennelse av Jesus Messias! «Og slik skal hele Israel bli frelst, som det står skrevet: Fra Sion skal befrieren komme. Han skal rydde bort ugudelighet fra Jakob». Rom 11,26. Vi ber: «Komme ditt rike...» Mt 6,10.

 

Bladet Evangelisten er medarrangør i Krystallnatt markeringen i Foldnes kyrkje mandag 9. november kl.19.00.