«For dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike.» 2. Kor 8,9.

Han var rik

Den rikdom Jesus Kristus var i besittelse av i sin evige preeksisterende skikkelse, sier Skriften lite om. Han var rik på herlighet som han hadde hos sin Far fra før verden var. Joh 17,5. Han var rik på makt, idet Gud skapte verden ved ham. Heb 1,2. Han var også rik på kjærlighet til menneskenes barn. Ord 8,31. Han eide hele verden. Han kom til sitt egen (Verden). Joh 1,11. Fordi han var og er Gud, var og er han rik på alle Guds egenskaper: Allmektig, allvitende, allesteds nærværende, god, barmhjertig, hellig, sanndru, rettferdig og vis. Dette er et lite gløtt inn i hans rikdom før hans inntreden i verden.

 

Han ble fattig

Rikdommen beholdt han som Gud, men fattigdommen er knyttet til hans menneskebliven. La oss ta et kort overblikk på hans fattigdom: Legemet fikk han av sin Far, Heb 10,5, men det ble hans eget. Han ble født i en stall og vuggen var en krybbe.

Hjemmet var av de fattigste. Ved omskjærelsen ofret hans foreldre en dueunge. Det var de ubemidledes offer. Luk 2,14. Reisepengene til Egypt måtte de vise fra Østerland betale i form av gull, røkelse og myrra. Det var nok til oppholdet der i ca. 4 år. Matt 2. Da han begynte sin virksomhet i 30 årsalderen, sa han: «Revene har huler og himmelens fugler reder, men Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til.» Matt 8,20. Under virksomheten var det en flokk kvinner som tjente ham med sitt gods. Luk 8,1-3. (Hvordan hadde det stått til med Guds rike i denne verden om vi ikke hadde de mange gudfryktige kvinner?) Han hadde ikke så mange penger at han kunne betale kr 1,50 i tempelskatt, men måtte gjøre et under. Matt 17,24-27. Han lånte en talerstol. Mark 3,9. Hans bønnerom var som regel ute i den frie natur. Ved inntoget til Jerusalem måtte han låne en eselfole til å sitte på. Påskelammet var ikke hans, men en mann med en krukke på hodet. Han var ikke husfar. Matt 26,18 og Mark 14,12-16.

Salen hvor de spiste påskelammet, var også lånt. Brødet og vinen besørget andre. Hans dødsseng var et kors som andre kostet.

Han var fattig på tørst da han hang på korset. Andre som dør blir stelt om med den største ømhet, kjærlighet og stillhet, men han under hån, spott, forakt og ubeskrivelig lidelse. Hans liksvøp var ikke hans eget, og hans grav tilhørte Josef. Har vi hørt eller sett noe menneske i livet og i døden som har vært så fattig. Nei! Tenk på hvem han var og den rikdom han forlot! Takk! Takk min Frelser og Forløser fordi du elsket oss så at du ble fattig for vår skyld!

 

For at vi skulle bli rike

Hvilke vi? De hellige i Korint og alle troende til alle tider. Det menes visstnok åndelige rikdommer. Hele rikdommen ligger skjult i Rom 8,32: «Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham Kristi uransakelige rikdom kan ingen utgrunne. Ef 3,8. Denne rikdom er deres som har tatt imot Kristus. Ta en ordbok og se på hvor det står «rik» og «rikdom», og kan ikke det få hjertet til å svulme av en stadig og overveldende takknemlighet, så vet ikke jeg det.

Må vi ikke gå omkring og klage over vår fattigdom, når vi er gjort rike på alt i Ham som er arving til Guds evige rikdommer. Her kan vi Guds barn utnytte denne rikdom på alle livets områder, og i den evige tilværelse skal vi få nyte denne rikdom til hans ære, som vant den for oss ved sin fattigdom og sin sonende død.

Ufrelse sjel: Din åndelige fattigdom er stor. Må du få se din synd og fattigdom og lytte til hva Herren sier: Rikdommen ligger og venter på deg – en rikdom av nåde og herlighet så stor, at den kan utfylle alle dine behov her og hisset. Bytt din fattigdom med hans rikdom som han vant for deg med sitt blod og sin herlige oppstandelse.

Gjør det i dag!

 

Av Abraham Thompson