Av Ivar Gjerdi

«Men det blomstrer i de rettskafnes telt.» Ordspr.14,11.

«Den kristne tro er en blomst som ikke trives i mørke. Den må fram i lyset og utsettes for skarpe vinder og brennende sol. Årsaken til at mange menneskers kristendom ikke blir noe annet enn en svak tendens, en sprø knopp og et famlende forsøk, er ganske enkel den at de aldri våger seg fram i lyset. De ber i smug og tror i smug, og er redde for å heise flagg overfor andre.»

Det er evangelisten Frank Mangs som har sagt disse tankevekkende og utfordrende ordene. Jesus vil ha oss fram i lyset hos seg. Det gis ingen glede til den som ikke våger å leve sitt liv i lyset hos Gud. Det er en som har sagt: «Hvis du ikke står for noe, kommer du til å falle for hva som helst.»

Vi må frimodig våge å stå for det vi tror på og vi må stå faste på Ordets grunn.

«Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.» 1. Joh. 1,7.

Og Paulus er flere steder opptatt av at den kristne skal stå åpent fram med sin tro, fordi det er det som gir trygghet, fred og velsignelse i hverdagen. Jesus vil at troen virkelig skal få blomstre og utvikle seg i våre liv. Da skapes glede og forventning. Og da får vi frimodighet til å utfolde oss med de gaver og evner Gud har gitt.

Hellig Ånd, vis oss Jesus, hans godhet og makt.
At han lever nå og er her i dag!
At hans død og oppstandelse, slik han har sagt,
vil gi kraft og mot til den som er svak!

Dine gaver er mange, din nåde er rik.
Herre, velg for oss de gaver du vil!
Hjelp oss å bruke dem rett,
og forvalte dem slik,
at det merkes vi er tent av din ild!»

Sigurd Lunde

« Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i Ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen. Vær med og hjelp de hellige som lider nød, og legg vinn på gjestfrihet.» Rom. 12, 10 -13.