Av Gunnar Sørensen

«Du leder meg ved ditt råd, og deretter opptar du meg i herlighet.» Salme 73,24

Den som har underlagt seg Gud og hans ledelse, har sikkert valgt den beste leder for livet. Og hans ledelse skjer ikke på slump, men alt etter Guds vise råd. Derfor kan vi være så trygge for at det ikke skal tilstøte oss noe ondt, for «alle ting tjener dem til gode som elsker Gud». Rom 8,28. Eller som den danske og svenske oversettelse: «Alle ting virker sammen til det beste for dem som elsker Gud.»

Du leder meg. Det er en sikker leder ved roret. Han er kjent i alle livets farvann og vet om alle farlige skjær. Derfor, hvis vi vil unngå å strande på livets seilas, må vi legge vårt livs ledelse i Guds hånd.

Om vi da skal bli gjenstand for prøvelser i livet, vil Gud stå oss bi med den nåde og hjelp som behøves. «Min nåde er deg nok!» 2.Kor 12,9. Ja, han vil selv gå med oss og stille stormene under livets hardeste påkjenninger. Matt 8,23 flg. Om vi skal få en del «Tabor-stunder», vil han også gi kraft til å tåle de, så vi ikke skal bli stolte, selvgode og hovmodige. Vi kan så trygt overlate oss selv og alle våre til Guds sikre og trofaste ledelse. Hans råd er alltid det beste.

Og «deretter opptar du meg i herlighet». Vi har altså våre beste dager igjen. Hvor Gud er god mot sine. Først leder oss, deretter opptar oss, og siden får vi være i herlighet for alle evigheter. Her er fremtid og håp!

Uomvendte! Skulle ikke dette passe også for deg? La Jesus få ditt hjerte i dag! Så får også du det beste igjen til sist.