av Jan Veiby  

«Så sier Herren: På den tid som behager meg, bønnhører jeg deg, og på frelsens dag hjelper jeg deg.  Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler»  Jes. 49,8.

Dette bibelord er hentet fra den andre sangen om Herrens tjener i Jesajaboken (49,1 flg.).  Disse fire sangene er profetiske ord om den kommende Messias.  De beskriver hans lidelse, død og oppstandelse.  Og frukten av hans frelsergjerning.

Gud Fader vil bønnhøre sin Sønn.  Det skjer når den velbehagelige tid er inne.  Jesus ble bønnhørt i Getsemane og på korset. Gjennom nøden og døden hjalp Faderen ham. (Hebr. 5,7-9).  Da ble frelsen fullbrakt.  Det var i sannhet en frelsens dag for den falne menneskeslekt. 

Frelsens dag betegner også den nådetid hvor Gud har behag i å frelse så mange som mulig fra synden.  Tiden fra Kristi himmelfart og til de troendes himmelfart.  Forbilde på dette har vi bl.a. i jubelåret i Israel.  Da viste Herren sin nåde på en spesiell måte.  3 Mos. 25,8 flg.  Tre ting skulle særprege jubelåret.

  1. Personlig frihet. All trellestand opphørte.
  2. Økonomisk gjenopprettelse. Tapt slektseiendom og arv skulle tilbakegis den opprinnelige eier.
  3. Fullkommen hvile. Både for jord, buskap og mennesker.

Jubelårets velbehag skal komme med Messias.  Med Jesu fullbrakte frelsesverk, og Åndens komme, er jubelåret kommet i åndelig forstand.  Frihetens og frelsens dag.  Ikke bare hvert femtiende år (som i det gamle Israel), men som en nåværende virkelighet for den som tror.

Frelseshistorien i Jeriko

Dessuten er frelsens dag den dag da Herren griper inn til frelse, utfrielse og hjelp for oss.

Historien om Sakkeus (Luk. 19,1-10) belyser dette så godt.  En søkende Frelser og en søkende synder møttes.  Da ble det forvandling og nytt liv.  Det var Jesus som søkte først.  Han er alltid opptatt av å lete etter det tapte får.  «For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt» (v.10).

Sakkeus hadde en god stilling, og var blitt en rik mann.   Men han var ikke fornøyd med livet sitt.  Han lengtet etter noe mer.  Ryktet om Jesus hadde nådd hans ører.  Nå var Jesus på vei gjennom Jeriko.  Og Sakkeus søkte å få se Jesus, hvem han var (v.3).  Men det var noen hindringer på veien.  Han var liten av vekst, og ikke så populær.  Det var folketrengsel, og ikke lett å komme fram til Jesus.  Da fikk han en idè.  Han klatret opp i et morbærtre.  Der hadde han fin utsikt, samtidig som han kunne skjule seg.  Men ingen kan gjemme seg for Gud.  Jesus så ham, og ba Sakkeus om å stige ned.  Han får høre dette glade budskap: «..i dag må jeg bli i ditt hus» (v.5).  Jesus vil ikke bare komme på besøk.  Han vil bo i vårt hjerte.  Vil være Frelser og Herre.   Sakkeus lot seg ikke be to ganger.  «Han skyndte seg da og steg ned, og tok imot ham med glede» (v.6).  Dette ble frelsens dag for Sakkeus.  Som Jesus sa til ham: «I dag er frelse blitt dette hus til del, siden også han er en Abrahams sønn» (v.9).

Han ble frelst, fri og glad.  Det fikk salige følger for hele hans familie.

Dette kan også du oppleve, som enda ikke er frelst.  Det skjer ved at ta imot den Herre Jesus i ditt hjerte.  Men utsett det ikke.  Gjør det i dag.  For « er nådens tid, se, er frelsens dag!» (2 Kor. 6,2b).

Så skal vi alltid få gå til Herren med bønn og takk.  Legge våre sorger og bekymringer frem for ham.  Kalle på ham på nødens dag, og finne nåde og hjelp i rette tid.  La oss gjøre som David i Sal. 69,14: «Men til deg, Herre, kommer jeg med min bønn i nådens tid.  Gud, for din store miskunnhets skyld, svar meg med din frelsende trofasthet».