24 av ofrene i massakren ble drept her ved Hebron yeshivah, som er en ortodoks jødisk skole. 

I august er det noen merkedager. Det var 17.august 2005 Israel iverksatte å flytte bort alle jødiske hjem fra Gasa stripen.

Boligområder, skole og samfunn, åkrer og dyrket mark ble i bytte med araberne for fred i Midtøsten. I stedet for fred og godt naboskap, ble Gasastripen en utskytningsrampe for tusenvis av arabiske raketter mot Israel, hundrevis av smuglertunneller og droner med brannbomber. I august har det kommet flere hundre ballonger med eksplosiver fra Gasa og Israel slukker branner, barnehager, boligstrøk og dyrket mark er i konstant fare for å bli satt i brann. Det hele er et feilslått fredsplan. Ulydighet mot Herren gir ingen fred. «Jorden må ikke selges for alle tider. For meg hører landet til. Dere er fremmede og gjester hos meg.» 3Mos 25,23.

Gasa tilhører det området som ble gitt til Juda. «Dette er den arv som tilfalt Judas barns stamme etter deres ætter: Asdod med tilhørende byer og landsbyer. Gasa med tilhørende byer og landsbyer til Egypterbekken og det store havet og landet langsmed det.» Jos 15, 20-47.

Tidlig sabbat morgen, 24.august 1929 går en gruppe arabere til angrep på jødiske hjem i Hebron. 67 jøder blir drept. Flere hundre jøder blir drevet på flukt og araberne overtar deres eiendeler og eiendom.

I august måned er det mange merkedager som har satt dype spor i det Israelske folket. Hos noen er det åpne sår som vanskelig vil gro. I juni 1967 overtok Israel noe av Hebron, og noen jøder flyttet tilbake til byen og området. Oslo avtalen har gitt strenge restriksjoner og jødenes hverdag er svært begrenset. Verden rundt hever verdensledere stemmen og media bruker store bokstaver når Israel vil formalisere landområder i Judea.

Men i hele Samaria og Judea ser vi fotsporene etter deres fedre. Abraham slo opp sine telt i Hebron (1Mos 13,18) og Herren selv kom til ham her og minnet om løfte som var gitt ( 1 Mos 18,1).

Senere kjøpte Abraham hele Hebron og gjorde det til et gravstad for sin familie ( 1Mos 23). Kjøpesummen ble betalt, eiendommen er skjøtet og tinglyst.

Bibelen er boken som er skjøte til landet Israel. Ingen nasjon har en så lys fremtid som Israel. Og snart vil deres konge komme, og Jerusalem er byen til den store kongen (Mt 5,35).

Det vil bli en merkedag for sannhet og rettferdighet både for jødene og for folkene.

Vårt håp til Herren står fast. Han er trofast som gav løftet (Hebr 10,23).