Av Johnn R Hardang 

Jeg var innom en gjenbruksforretning for noen dager siden. Her kom jeg over et hefte skrevet av Gustav Nielssen, utgitt på eget forlag i 1935.

«Måten å lese Bibelen på» var tittelen på dette heftet som inneholdt et foredrag forfatteren flere ganger hadde holdt på ulike ungdomssamlinger året før. Gustav Nielssen var en av lærerne på Evangelistens Bibelkonferanse i 1919, og en godt kjent forkynner og forfatter.

Etter å ha kommet over dette heftet, tok jeg meg tid til å lese gjennom det. Og møtet med det gamle, gulnede heftet satte tanker i sving hos meg som jeg gjerne vil dele med deg.

 Flere ganger i Det Nye Testamentet, på litt ulike måter, møter vi spørsmålet: Hvordan leser du?

Jesus samtalte en gang med noen skriftlærde, som ikke var enige med det Jesus lærte.

- Har dere da ikke lest? spør Jesus de skriftlærde.  Matt 22,31

Det opplevdes ganske sikkert provoserende at Jesus spurte skriftlærde mennesker om de i det hele tatt hadde lest. Men det gjorde altså Jesus.

 

En annen gang sto en lovkyndig fram og stilte Jesus et spørsmål, for å sette han på prøve. - Hvordan leser du? svarte Jesus tilbake.
Luk 10,26. Og i Apgj 8 møter vi den etiopiske hoffmannen, på veg hjem fra høytiden i Jerusalem. Han sitter og leser fra Profeten Jesajas bokrull idet evangelisten Filip dukker opp..

- Skjønner du det du leser? spør Filip. Og hoffmannen svarer, åpent og ærlig: - Hvordan skal jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?v.31-32

Tre ulike situasjoner. Men hele veien det samme spørsmålet: Hvordan leser du?

Vi skal imidlertid la de tre historiene ligge, og i stedet la spørsmålet gå til oss selv: Hvordan leser jeg? Ja, for du leser vel i Bibelen, du også?

 

Jeg sitter her med min gamle konfirmantbibel foran meg. Jeg synes ennå det er ganske spesielt å åpne denne boken: Min første Bibel. En gang i tenårene limte jeg inn et ark i denne Bibelen, på nest bakerste side. Sikkert fordi jeg ønsket å ta vare på det som sto skrevet der. I dag vil jeg sitere det for deg:

Bibelen forteller oss om Guds  sinnelag, menneskets tilstand, frelsens veg, synderes dom og de troendes salighet. Dens lære er hellig, den befaling er bindende, dens beretninger er sanne og dens domme står evig fast.

Les den, og du blir vis. Tro den, og du blir trygg. Praktiser den og du blir hellig. Den gir lys til vegledning for deg, føde til opphold for deg, og trøst til styrkelse for deg. Den er den reisendes kart, pilgrimmens stav, stridsmannens sverd og den kristnes frihetsbrev. Her er himmelen åpnet og helvedes porter lukket.

Jesus Kristus er den store emne, vårt evige vel dens hensikt, og Guds ære dens mål. Den skulle fylle vår tanke, lede vårt hjerte og styre vår fot. Les den langsomt, ofte og under bønn. Den er en gruve av rikdom, et paradis av herlighet og gir en strøm av fryd. Den er gitt deg i livet, vil bli åpnet i dommen og bli erindret i evigheten.

Den pålegger oss det største ansvar. Den gir oss de største løfter om lønn for tro og lydighet, men den fordømmer alle som forakter dens hellige innhold.

 

Så langt min gamle konfirmantbibel og arket på nest bakerste side. Jeg synes bare det er så utrolig fint skrevet.

Gjennom Bibelen har Gud gitt oss mennesker alt vi trenger, både for dette livet og for det kommende. Og jeg forstår godt hvorfor djevelen, mer enn alt annet, vil ha oss bort fra Bibelen, så vi verken leser den, tror den eller praktiserer den. Jeg spør igjen: Hvordan leser du?

Kan jeg få gi deg et par konkrete tips, når det gjelder din bibellesning? Eller kanskje rettere, tipse deg om to gode hjelpemidler:

Hvis du ønsker hjelp til å lese Bibelen regelmessig og komme gjennom den på ett år, er Kronologisk Bibelleseplan en god idè. Den koster kr 25 og kan kjøpes hos oss i Evangelisten. 

Og hvis du trenger hjelp til å komme i gang igjen med din bibellesning, har jeg selv laget en enkel bibelleseplan, nettopp for slike som deg: 7 uker med Johannesevangeliet. Den kan du få gratis tilsendt ved å ta kontakt med Evangelisten.

Gustav Nielssen avslutter sitt hefte «Måten å lese Bibelen på» med disse ordene:

 

I en sum gjelder det for oss og om oss, hvad man sa om Tysklands apostel, Bonifasius: Bibelen hadde gjort ham til det han var.