Av Ivar Gjerdi

Noen vil huske at det for noen år siden var en TV-serie på NRK som het ”Ditt livs sjanse”. Det ble fristet med store pengepremier, og noen var så heldige å få hjelp til blant annet å få slettet deler av sin gjeld og dermed sikre seg en bedre økonomisk situasjon. De fleste av oss blir stadig minnet om viktigheten av å trygge framtiden, ved blant annet å skaffe seg gode pensjonsordninger og forsikringer, og gjerne best mulig avkastning på eventuell kapital. Tilbudene markedsføres med stor intensitet.
Vi sørger på alle måter for den menneskelige og materielle siden ved livet. Det opptar oss mye. Men hva med den åndelige beredskap og trygghet? Den siste søndag i kirkeåret, som kalles domssøndagen, handler nettopp om dette.

Livet har en åndelig dimensjon
”Da skal himlenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tok sine lamper, men tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov.” (Matt 25.)
Det alvorlige spørsmålet er om vi har innrettet livet ut fra det faktum at livet også har en åndelig dimensjon. Det rettes et skarpt søkelys på forholdet til Gud i et evighetsperspektiv.
I lignelsen om brudepikene (5 kloke og 5 uforstandige) tegnes et realistisk bilde. Vi finner sterke kontraster mellom lys og mørke, liv og død, frelse og fortapelse. Bibelen beskriver ingen gylden middelvei eller nøytralitetssone. Det er spørsmål om vi til enhver tid er beredt til å møte Jesus når han varsler sin gjenkomst. ”Våk derfor! For dere kjenner ikke dagen eller timen”, sier Jesus. (Matt 25,13). Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det er fremdeles ventetid og nådetid, og vi har til enhver tid ”vårt livs sjanse” til å sørge for at vi er våkne og daglig lever i åndelig beredskap. Problemet for de 5 uforstandige brudepikene var at de ble trette av den lange ventetiden. De mistet tålmodigheten og håpet. De sovnet inn og forsømte på den måten å fylle olje på lampene sine. Fristelsen til sløvhet og likegyldighet er til tider et problem for mange. Vi må være redde for å bli sløve og likegyldige. Vi må ikke glemme kraftkildene Gud har gitt oss; Bibelen, bønnen, det kristne fellesskapet og nattverden.
Livet med Jesus
Guds rike sammenlignes med en gledesfest og en bryllupsfest. Å si ja til Jesus er å si ja til selve livet, det evige, et liv i tro og tillit til Jesus Kristus. Til et liv i glede og fred med Gud i en god samvittighet. Det dreier seg om et personlig forhold til Jesus. Det sentrale i bildet er
oljen, et bilde på den Hellige Ånd. Det er Ånden som gir liv, og uten olje ikke noe lys og liv. Jesus er lyset som skinner i mørket. Han har tilveiebrakt frelse og nytt liv for alle mennesker!  Det gir rike velsignelser å få være et Guds barn av bare nåde. Jeg skal få leve troens liv i glede og frimodighet, og i takknemlig tjeneste for Gud og min neste!
Du evige klippe hos deg er det ly,
til deg i min trengsel og tvil vil jeg fly.
Om fattig, uverdig, dog trøster du meg,
O, evige klippe jeg kommer til deg!